YÖNETİMDE HEDEF ODAKLILIK VE FARKINDALIK GELİŞTİRME
Yönetimde Hedef Odaklılık

• Toplam Performans Yönetiminde Etki-Tepki
• Yönetsel Araçların Kullanımında Kademelere Göre Farklılıklar
• Yetkin Çalışanların Motivasyon İhtiyaçları
• Hiyerarşik İlişkilerde Tolerans Alanları ve Kırmızı Alanların Belirlenmesi
• Kurumsal Değerler ve Yönetici Değerleri Uyumunun Faydaları
• Yönetim Kademesinde Uygulanan Farklı Yönetim Tarzları ve Performansa Yansımaları
• Hedef Odaklı Yönetimde Kurumsal Değerlere Uyum

Çatışma ve Organizasyon

Kurumsal Çatışma Kaynakları

• Bağımlılık
• Sınırlı Kaynaklar
• İletişim Problemleri
• Farklılıklar
• Belirsizlik
• Beklentilerin Karşılanmaması

Kurumsal Çatışmalarda Çözüm Yaklaşımları

Çatışmaların Pozitif ve Negatif Etkileri

Çatışmalarla Başa Çıkma Stratejileri

• Kazan/Kaybet
• Kaybet/Kaybet
• Kazan/Kazan

Yönetim Farkındalığının Uygulamaya ve Sonuca Dönüşmesi