STRATEJİK PAZARLAMA UZMANLIK EĞİTİMİ

Stratejik Pazarlama Yönetimi
• Entegre Pazarlama İletişimi
• Pazarlama Trendleri
• Etkinlik ve Sponsorluklar
• Kurumsal İletişim
• Reklam ve Medya
• CRM (Customer Relationship Management)Marka Yönetimi
• Marka Oluşum Süreci
• Marka Vaadi
• Marka Değeri & Marka Bilinirliği & Marka Algısı
• Marka Yönetiminde Stratejik BileşenlerÜrün Yönetimi
• Ürün Geliştirme
• Ürün Yaşam Eğrisi
• Ürün Konumlandırma
• Ürün Yönetim Süreçleri
• Müşteri ve Rekabet Odaklı Ürün YönetimiÜrün Yönetiminde Pazar Araştırmalarının Rolü
• Kalitatif Araştırmalar
• Kantitatif Araştırmalar
• Araştırma Sonuçlarından Aksiyon Planı ÜretimiMarka ve Ürün Yönetiminde Stratejik Pazarlama
Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler

Pazarlama Nedir?
Pazarlama dar anlamda, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi. Geniş anlamda malın üretiminden tüketilmesine kadar, mal akımını kolaylaştırıcı işlemlerin bütünü olarak tarif edilebilir
Pazarlama bir işletmenin temel ve asli fonksiyonudur. Malı veya hizmeti üretmenin nihai gayesi, satış yaparak kar sağlamaktır. Dolayısıyla, işletmenin, istihsal, finansman, muhasebe, yönetim gibi diğer faaliyetleri hep pazarlamaya hizmet eder.
Bir malın uygun şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle bir piyasa ve talep araştırmasına ihtiyaç vardır. Daha sonra, belirlenecek piyasa payı ölçüsünde reklam ve diğer araçlarla, malın sürümü cihetine gidilir. Satış çeşitli tedbirlerle tahrik edilir.
Pazarlama politikası, malın kalitesi, tanıtımı, fiyatlandırılması, tüketici sevk ve tercihlerine uydurulması için yapılan ayarlamalardır. Bu politikadaki başarı karlılığı doğrudan etkiler.
Pazarlama tanımlarında vurgulanan noktalar şöyle açıklanmaktadır;
• Pazarlama insanların gereksinimlerinin ve isteklerinin doyurulmasına yöneliktir
• Pazarlama eğişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir
• Pazarlama çeşitli eylemlerden oluşur
• Pazarlama eylemleri insanlar ve örgütler tarafından yapılır
• Pazarlamaya ürünler, hizmetler ve düşünceler konu olurlar
• Pazarlama eylemleri planlanmalı ve denetlenmelidir

Pazarlama StratejileriA-Pazarlama Stratejileri _ Hedefler ve Amaçlar
• Pazarlama Stratejileri _Niteliksel hedefler: Bu hedefleri üstüne kuruluşun inşa edildiği, işletmemizin şu anki güçlerinin dayanacağı ve kurum bünyesindeki zayıflıkları ortadan kaldıracak bir temel oluşturmak olarak düşünebiliriz.
• Pazarlama Stratejileri _Niceliksel hedefler: Satış büyümesi, pazar payı, yatırım getirisi, kâr ve yönetim tarafından istenen diğer niceliksel hedefler gibi değişkenlerin oluşturulduğu bölümdür.
• Pazarlama Stratejileri _Dağıtım kanallarınızı geliştirmek: Bir endüstri veya dilimdeki konumu güçlendirmek. Pazarlama istihbarat sistemleri kurmak. Yeni ürünler lanse etmek ve eski ürünlerimizi yeniden konumlandırmak. Eğitim faaliyetlerine odaklanmak. Saha hizmetlerimizi geliştirmekB- Pazarlama Stratejileri _ Büyüme Stratejileri
Ürün kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilirliği sağlamak. Büyümeye yatkın ve olgun pazarlar seçmek. Uzun dönemli marka ve ürün konumlandırma çalışmalarını yapmak. Dağıtım kanalı seçeneklerini oluşturmak. Pazarın tüketim alışkanlıklarına uygun tüketim stratejileri oluşturmak. Pazarın büyüme potansiyelini gözlemlemek ve buna uygun pazar payı belirlemek. Ürün, fiyat ve promosyon karışımı.C- Pazarlama Stratejileri _ Stratejik Yön ve Misyon
Firmanızın ayırt edici uzmanlık alanları nelerdir? Beş yıl içinde firmanız hangi iş alanında yer alacak? Bugünkünden nasıl farklılaşacak? Hangi müşteri dilimleri ya da kategorilerine hizmet vereceksiniz? Pazarın değiştiğini gözlemledikçe müşterilerinizi ne gibi ek işlevlerle tatmin edeceksiniz? Gelecekteki müşteri/pazar ihtiyaçlarını karşılamak için ne gibi yeni teknolojilere gereksinim duyacaksınız? Pazarlarda, tüketici davranışında, rekabette, çevrede, kültürde ve ekonomide şirketinizi etkileyecek ne gibi değişiklikler ortaya çıkıyor?
D- Pazarlama Stratejileri _ İş Portföy Planı
• Pazarlama Stratejileri _Mevcut Ürünler/Mevcut Pazarlar
• Pazarlama Stratejileri _Yeni Ürünler/Mevcut Pazarlar (Ürün Geliştirme)
• Pazarlama Stratejileri _Mevcut Ürünler/Yeni Pazarlar (Pazar Geliştirme)
• Pazarlama Stratejileri _Yeni Ürünler/Yeni Pazarlar (Çeşitlendirme)Pazarlama Teknikleri
Pazarlama teknikleri; işletmenin büyümesini, gelişmesini, müşterinin ilgisini ve bulunan olanakların işletmeye çekecek tekniklerdir. Satış tekniklerinin bilinmesi, gerek işletme gerekse müşteri açısından çok önemlidir.Pazarlamaya başlamanın temeli işletmecide başlar. Sizin kendinizi nasıl anlatabileceğiniz, hangi tarzla görüneceğiniz pazarlama teknikleri açısından son derece önemlidir. Kendinize karşı olan özgüveniniz, güçlü görünümlü ve motivasyonu üzerinizde yaşayarak müşterinin karşısında olmalısınız. Pazarlama sunumlarınızda dikkat çekici konuşmalar, kilit sözler, duruşunuz vs. bunların hepsi müşterinin karşısında önemli rol oynayan faktörlerdir. Pozitif enerjiniz şirketin de olumlu tanımlanmasına neden olacaktır. Bu gibi kilit tekniklerle müşterinin, işletme sahibi ile ilk ticari ilişkisinin başlaması olağandır.
Pazarlama tekniklerinin olmazsa olmazlarından;• Pazarlama Teknikleri _ Güven
• Pazarlama Teknikleri _ Kalite
• Pazarlama Teknikleri _ Müşteri memnuniyeti
• Pazarlama Teknikleri _ Reklamgibi faktörlere satışta ağırlık verilmesi, bu faktörlerin birbirini tamamlayan sağlam zincir halkaları olarak görülmesi, müşteri memnuniyeti yüksek, devamı olan sürekli satışların zamanla meydana gelmesine neden olacaktır.
Ayrıca satış ve pazarlama yollarının seçimi ve uygulanmasında sektörde bulunan rakip firmalardan bir adım önce olunmalı ve bu firmalar tarafından oluşabilecek aksiyonlara karşı her zaman hazırlıklı olunmalıdır. Burada anlatılan noktalara ulaşması farklılık ve değişim ister, şirketin profili her daim aktif ve değişken olmalıdır. Yenilikçi tavırlar yenilikçi müşterilerin dikkatini her zaman çeker.

Stratejik Pazarlama Uzmanlık Eğitimi
Stratejik Pazarlama Uzmanlık Eğitimi, katılımcıların, modern işletmecilik ve pazarlama yönetimi uygulamalarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, marka yönetiminde derinleşerek, kurumlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmelerini hedefler. Stratejik pazarlama yönetimi işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi eylemi içerir. Nitekim, günümüzün giderek çetinleşen rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini değişen piyasa şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturan firmalar başarılı olabilmektedir. Bu başarıyı yakalamak için de “marka yönetimi” büyük önem kazanmaktadır.Başarılı marka yaratabilmenin yanısıra bu markayı yönetebilmek de aynı derecede bilgi ve beceri gerektirir. Stratejik Pazarlama Uzmanlık Eğitimi, başarılı markalar yaratma ve yönetme konularında karar ve yönetim süreçleri ile ilgili altyapıyı kazandırmak üzere küresel ve yerel arenadaki eğilim ve ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirilmiştir.
Stratejik Pazarlama Uzmanlık Eğitimi, katılımcılara stratejik pazarlama ve marka yönetiminin kavramsal boyutları kadar pratik boyutlarını da inceleme ve uygulama fırsatlarını vermektir. Stratejik Pazarlama Uzmanlık Eğitimi, kurumlarını müşteri odaklı yaklaşımla, çağın gerekleri çerçevesinde ileriye götürecek, vizyon sahibi pazarlama yöneticileri yetiştirir.