Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimin İçeriği
• Finans Kavramı
• Temel Finansman Bilgisi
• Maliyet – Fayda Prensibi
• Finansal Değerler
• Muhasebe ve Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
• Geleneksel ve Modern Finansal Yönetim Anlayışı
• Sık Kullanılan Finansal Terimleri ve Anlamları
Finansal Tablolar
1- Finansal Tablolar
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
• Nakit Akım Tablosu
• Mali Tabloların Birbirleriyle İlişkileri
2- Finansal Tabloların Önemi
• Performans Analizi
• Kredibilite Analizi
• Risk Analizi
• Nakit Akışı
• Firma Değeri
• Hisse Senedi Değeri
3-Finansal Tabloların Yorumlanması
• Büyüme
• Likidite
• Borçluluk
• Faaliyet döngüsü
• Karlılık
Finansal Analiz Yöntemleri
• Yüzde Yöntemi ile Analiz
• Rasyo Analizi
• Nakit Akış Analizi
Finansal Olmayan Analiz
• Moralite
• Yönetim Yapısı
• İştirak ve Grup Firmalarının Analizi
• Rekabet Gücü Analizi
• Yatırım Analizi
• Banka ve Finans Kurumlarıyla İlişkiler
Finansal Planlama ve DenetimBütçe ve Bütçe Yönetimi