Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim eğitimleri kurum ihtiyaçlarına özel tasarlanabilmekle birlikte; eğitim içerikleri, eğitim yöntemi, uygulanacak atölye çalışmaları, vaka analizi, senaryo çalışmaları vb. yaklaşımlar, eğitimden önce danışmanlarımızla yapılacak görüşmelerle kurum ihtiyaçlarına özel hale getirilmektedir.

 

Kişisel Gelişim Eğitimleri Konuları

 

Listede yer almayan konular için lütfen iletişime geçiniz.

 

kişisel gelişim eğitimleri

kişisel gelişim eğitimleri

Beden Dili Eğitimi
Başarı ve Sonuç Odaklılık Eğitimi
Çatışma Yönetimi Eğitimi
Etkili İletişim Eğitimi
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
Farkındalık Atölyesi
Fasilitasyon Eğitimi
Hedef Belirleme Eğitimi
İnovasyon Eğitimi
İmaj Yönetimi Eğitimi
Stratejik Karar Verme Teknikleri Eğitimi
Mobbing Eğitimi 
Motivasyon Eğitimi

kişisel gelişim eğitimleri

kişisel gelişim eğitimleri

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Raporlama Teknikleri Eğitimi
Stres Yönetimi Eğitimi
Takım Ruhu Eğitimi / Takım Çalışması Eğitimi
Toplantı Yönetimi Eğitimi
Yaratıcılık Eğitimi
Yazışma Teknikleri Eğitimi / Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimi
Zaman Yönetimi Eğitimi

 

Bireysel gelişim eğitimleri veya yetkinlik eğitimleri olarak da isimlendirilen eğitimlerin ana amacı; kişinin görev ve sorumluluklarına uygun olarak, sürekli gelişim sağlamasıdır. Eğitimlerden edinilen bilgi, uygulama ve deneyimin, yetkinlik bazlı performans sonuçlarına yansıması amaçlanmaktadır.
Kişisel gelişim eğitimleri başarısı için dikkat edilmesi gerekenler:

 

Katılımcı kitlenin homojenliği: Katılımcıların iş tecrübesi, unvanı, aldığı görev ve sorumlulukların birbirlerine uyumlu olması, eğitimden beklentilerin benzerliğini sağlamak için önemlidir.

Katılımcının eğitime odaklanabilmesinin sağlanması: İşle ilgili acil telefonlar veya eposta trafiğinin eğitim boyunca devam etmesi, katılımcının eğitime odaklanmasını engeller.

Eğitmene eğitimden önce katılımcılar ve ihtiyaçları hakkında bilgi verilmesi:

Kurum ihtiyaçlarına özel olarak; kurum çalışanlarının mevcut yetkinlikleri, düzeyleri ve daha önce aldıkları eğitimlere göre planlama yapılmalıdır.

Professional Life Institute olarak, eğitim ihtiyaç analizi kapsamında, ön değerlendirme sürecinde ücretsiz olarak planlama sürecine destek olmaktayız.