Analitik Düşünme Teknikleri Eğitimi

Analitik düşünme teknikleri eğitimi ile katılımcıların, veriye dayalı analiz ve sistemsel düşünme yetkinlikleri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitim Yöntemi: Tasarım odaklı düşünme adımları ile analitik düşüncenin irdelenmesi, vaka analizleri, uygulamalar

Analitik düşünme teknikleri eğitimi içeriği: