Analitik Düşünme Teknikleri Eğitimi

 

 Analitik Düşünme Teknikleri Eğitimi AmacıAnalitik Düşünme Teknikleri Eğitimi  

 

Katılımcıların gerek iş hayatında gerekse özel hayatlarında
karşılaştıkları problemlere çözümcü yaklaşmaları ve veriye
dayalı analiz ve sistemsel düşünme yetkinlikleri kazanmaları
amaçlanmaktadır.Karmaşık problemler karşısında sorunların
öncelikle analiz edilip, sınıflandırılarak çözüm yollarının
aranması gerektiği, problemlere yaklaşım biçimlerinin belirli
düşünme yöntemlerine göre yapılması gerektiği eğitim boyunca
katılımcılara uygulamalar yoluyla aktarılır.
 

Analitik düşünme teknikleri eğitimi içeriği:

 

Eleştirel ve Analitik Düşünmek Nedir? 

 
Eleştirel analitik düşünmek; bir konuyu öncelikle alt başlıklarına ayırıp, tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak yani tüme varımla düşünmek ve değerlendirmektir.
 

Analitik becerilerin kapsadığı alt beceriler;

 

Analitik Düşünme Teknikleri;

 
Analitik düşünme metodunun tam olarak belirlenmiş kesin bir tekniği olmamakla birlikte bu düşünme becerisini artırmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

 

 

Analitik Düşünme Becerisine Sahip Kişi;

 
Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitim Yöntemi: Tasarım odaklı düşünme adımları ile analitik düşüncenin irdelenmesi, vaka analizleri, uygulamalar