Müşteri Segmentasyonu

• Müşteri Segmentasyonu
o Değer bazlı segmentasyon yapılandırılması
o İhtiyaç bazlı segmentasyon yapılandırılması
o Segment yönetim modelinin kurulması

• Kilit Müşteri Yönetimi
• CEM (Customer Experience Management) / Müşteri Deneyimi Yönetimi
• CRM Performans Ölçümleri

[form sizi-arayalim]