Tasarım odaklı düşünme eğitimi ile katılımcılar, bir iş yapış ve düşünme biçimi olarak

tasarım odaklı düşünme sürecini, adımlarını ve araçlarını uygulamalarla keşfederler.

 

Eğitim Süresi: 2 gün

 

tasarım odaklı düşünme eğitimi

tasarım odaklı düşünme eğitimi

Eğitim amacı: Tasarım odaklı düşünme yöntemleri ile

problem çözme, karar verme, zor durumlar yönetimi,

yaratıcılık ve inovasyon yetkinliklerinin gelişimi.

 

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi İçeriği:

 

Eğitim içeriği tasarım odaklı düşünme felsefesinin

tüm adımlarını kapsar ve deneyimsel öğrenme yöntemleri
ile bilginin içselleştirilmesini sağlar.

 

Eğitim içeriğinde tüm süreci özetleyen teorik bilgilerle birlikte
kuruma ve katılımcılara özel uygulamalar yapılandırılmaktadır.
Design thinking, dilimize tasarım düşüncesi,

düşünce tasarımı veya tasarım odaklı düşünme

olarak farklı biçimlerde çevrilmiştir.

 

Tasarım odaklı düşünme yöntemleriyle, 

kurumunuzda gelişim odaklı zihniyeti hakim kılın!

tasarım odaklı düşünme eğitimi

tasarım odaklı düşünme eğitimi

 

Problem çözme, karar verme, iş modeli geliştirme

gibi konularda çalışırken, tasarım odaklı düşünme

yöntemlerinin kullanımı bazı faydalar sağlamaktadır:
* Ortak dil ve düşünme biçimi geliştirme
* Tasarım odaklılığın kurum, departman kültürü haline gelmesi
* Çok sesli, inovatif ve aksiyoner yapı
* Tüm paydaşlar nezdinde etkin sonuçlar
* Analitik, yaratıcı ve kritik düşüncenin tetiklenmesi
* Bütünsel bakış açısı

 

Tasarım odaklı düşünme eğitimi alacak kurumun yapısı,

üç temel sınıflama ile eğitimin ana yapısına uyarlanmaktadır:

 

  1. Hizmet veya üretim şirketleri
  2. Kurumsal şirketler / Aile şirketleri / KOBİ’ler
  3. Teknoloji Şirketleri

 

Bununla birlikte kurumun iç dinamikleri ve katılımcı profili de eğitim içeriği, uygulamalar ve örneklerin yapılandırılmasında önem taşımaktadır.

 

Eğitime katılacak kişi sayısı, eğitimin kaç grup için planlandığı, katılımcıların profili ve eğitimden beklenen nihai hedefin, eğitim öncesinde belirlenmiş olması, eğitim performansına destek olacaktır. Eğitimde katılımcıların homojenliğinin sağlanmasına ihtiyaç yoktur, hatta farklı kişilik ve düşünce yapılarının birlikteliğinin teşvik edilmesi tavsiye edilir. Departman bazlı, spesifik bir hedefe özgü eğitim ihtiyaçlarında, eğitim öncesinde hedefin netleştirilmesi ve eğitim içeriğinin bu doğrultuda yapılandırılması hedef odaklı uygulamaları güçlendirecektir.

 

Eğitimlerde kullanılan yöntemler, design thinking araçları, vaka çalışmaları, uygulamalar ve örnekler, eğitim hedefine uygun olarak yapılandırılır. Eğer tasarım odaklı düşünme eğitimi sonunda beklenen spesifik bir hedef yoksa, kurum sektörü ve yapısı baz alınarak yapılandırılmaktadır.