Empati eğitimi amacı, iç içe geçmiş gereksinimlerin bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasıdır. Empati, derin bir içgörü gerektirdiğinden, eğitim içgörü ve empati eğitimi olarak adlandırılmıştır. Etkili iletişim ve ilişki yönetiminin temel taşlarından olan empati, içgörü ile birlikte gelişir.

 

İçgörü ve Empati Eğitimi; kişisel farklılıklardan kaynaklanan iletişim ve sonuç odaklılık sorunlarının aşılmasını, kurum içerisinde çalışma ortamının verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

 

 

Eğitim süresi: 2 gün

empati eğitimi

empati eğitimi

 

İçgörü ve Empati Eğitimi İçeriği: 

•  Empatik İletişimin Önemi

•  Empati Basamakları

•  Empati ve İçgörü İlişkisi

•  Empatiyi Engelleyen Unsurlar

•  Anlama ve Anlaşılma İhtiyacı

•   İçgörü Uygulamaları ile Keşif

•  Empati Sürecinde Analitik ve Yaratıcı Düşünme

•  Sezgisel Empati

•  Empati Haritası

•  Tüm Paydaşların Anlaşılması

 

AÇIK EĞİTİM TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

Eğitimde empati ve iç görü kavramları, etkili iletişim ve ilişki yönetimi açısından ele alınmakla birlikte; Design Thinking (tasarım odaklı düşünme) adımları açısından da ele alınarak, empatiyi engelleyen bilinç altı engelleri irdelenmektedir. Bir düşünme ve iş yapış biçimi olarak design thinking, insanı merkeze koyan bir yaklaşımdır. Derin empati ve anlayışın ardından tanımlama sürecine geçilebilmesi için empati ve içgörü yetkinlikleri büyük önem taşır.

 

İçgörü ve empati, anlaşılma ihtiyacından ve anlaşılamama sanrısından kurtulmanın ve dolayısıyla verimli takım çalışmalarının anahtarıdır.

 

Empati, hem başkalarının hem de kendi duygu ve düşüncelerimizi fark etmede önemli bir beceridir. İçgörü ve empati olgusu Kurum İçine yansıtılarak çalışma ortamı verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

 

Empatinin insan üzerindeki beklentileri; farkına varılmak, dinlenmek ve kabul edilmektir. Yoruma kaçmadan verilen empatik tepkiler kişiler arası ilişkileri olumlu etkilemektedir.

 

Empati, kurum içerisine yansıtılarak kurum kültürü anlayışı tarafından da benimsenmesi ve kabul edilmesi gereken bir etkileşimdir. Şirket içerisinde çalışan tüm personele aktarılması gereken bir konu olan İçgörü ve empati, aynı zamanda günlük yaşamımızda bize fayda sağlamaktadır.

 

Empati Haritası;

İhtiyaçların ve beklentilerin ortak bir anlayış üzerinde belirlenmesi için uygulanan bir metottur. Bu metot ile kurum içerisindeki iletişimin güçlendirilmesi ve projelerin etkin yürütülebilmesi amaçlanmaktadır.

 

İçgörü ve Epmati konusu ile bağlantılı olan Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) eğitimi için yeni fikir ve ürün geliştirmek isteyen profesyoneller, Design Thinking Eğitimi sayfasına tıklayarak ulaşabilir.