Empati eğitimi ve içgörü eğitimi iç içe geçmiş gereksinimlerin

bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlar.

 

Etkili iletişim ve ilişki yönetiminin temel taşlarından olan empati, içgörü ile birlikte gelişir.

 

Eğitim süresi: 2 gün

empati eğitimi

empati eğitimi

 

İçgörü ve empati eğitimi içeriği: 

 

Eğitimde empati ve iç görü kavramları, etkili iletişim ve

ilişki yönetimi açısından ele alınmakla birlikte; design thinking (tasarım odaklı düşünme) adımları açısından da ele alınarak, empatiyi engelleyen bilinç altı engelleri irdelenmektedir.  Bir düşünme ve iş yapış biçimi olarak design thinking, insanı merkeze koyan bir yaklaşımdır. Derin empati ve anlayışın ardından tanımlama sürecine geçilebilmesi için empati ve içgörü yetkinlikleri büyük önem taşır.

 

İçgörü ve empati, anlaşılma ihtiyacından ve anlaşılamama sanrısından kurtulmanın ve dolayısıyla verimli takım çalışmalarının anahtarıdır.