Design thinking eğitimi ile problem çözme, karar verme, yaratıcı düşünme,

analitik düşünme ve kritik düşünme yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Eğitime problem çözme, inisiyatif alma ve karar verme süreçlerinde bulunan,

yaratıcı düşünme ve analitik düşünmeyi bir arada kullanması gereken,

karmaşık iş süreçlerini sadeleştirmesi gereken profesyonellerin katılması tavsiye edilir.

 

Eğitimler, temel seviye, ileri seviye ve uzmanlık seviyelerinde verilmektedir.

design thinking eğitimi

design thinking eğitimi

Eğitim katılımcılarının homojenliğine ihtiyaç yoktur ve

farklı düşüncelerin katılımını teşvik etmek için karma

gruplar teşvik edilebilir. Bununla birlikte eğitim hedefine

göre özelleştirilmiş gruplar oluşturulabilir.

Design thinking eğitimi yöntem ve araçları:

 

Eğitim boyunca kullanılacak yöntemler ve araçlar ile

eğitim modeli, design thinking modüllerinin eğitim

ihtiyacına özel bir karmasıyla belirlenmektedir.
Eğitimlerde kullanılan  problem çözme yöntemleri,

vaka analizleri, yaratım süreçleri, inovasyon modelleri

ve tüm metodolojiler, eğitim hedefine uygun yapılandırılır.
Katılımcı kitlenin özelleştirilmiş bir eğitim hedefi olmaması halinde,

tüm departmanların ve görevlerin ortak ihtiyacı olan vakalar tarafımızdan belirlenmektedir.