FİNANS EĞİTİMLERİ

 
Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 
Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi
 
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri
 
Yeni Ticaret Yasasına Göre Uluslararası Muhasebe Standartları
 
Yeni Ticaret Yasasına Göre Mali Tablolar Analizi