STRATEJİK SATIN ALMA EĞİTİMİ

Stratejik satın alma eğitimi ile amaçlanan; satınalma temel süreçlerinin, stratejik satınalma tekniklerinin ve öneminin açıklanması ve bu tekniklerin etkin bir şekilde uygulanabilmesinin sağlanmasıdır.

 

Bu eğitim sonunda katılımcılar kendi şirketlerinde satınalma faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilecek ve stratejik satınalma tekniklerini uygulayarak tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisine dayalı uzun dönemli ticari ilişkiler gerçekleştirebilecektir. Etkili raporlama yöntemleri ile daha yararlı raporlar alabilecek ve yeni satınalma stratejileri yaratarak,  optimum fiyatla, kısa ve uzun vadede firmalarına maliyet avantajı sağlayabileceklerdir.

 

Stratejik satın alma eğitimi genellikle seminerler, atölye çalışmaları, vaka analizleri ve rol yapma gibi dönemlerde rastlananlarla desteklenir. Katılımcılar, gerçek dünya senaryolarına dayalı olarak stratejik satın alma menülerini deneyimleyerek ve pratik becerileri geliştirerek öğrenme fırsatı elde ederler. Bu eğitim, satın alma departmanında istihdam, zinciri tedarik bölgelerinin ve iş liderlerinin stratejik satın alma kullanımlarına yönelik amaçlarına yardımcı olabilir.

 

Stratejik Satınalma Eğitimi

 

Eğitim İçeriği:

 

√  Satınalma ve Stratejik Satınalma Nedir?

•  Temel ve Stratejik Satınalma Kavramları

•  Satınalma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları

•  Satınalma Performansı Ölçüm Kriterleri Nelerdir?

•  Temel ve Stratejik Satınalmanın Önemi

•  Değişen Satınalma Anlayışı Nedir? Neleri Gerektirmektedir?

•  Satınalma Çalışanlarında Olması Gereken Temel Özellikler Nelerdir?

 

√  Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri

•  Tedarikçi Nedir? Tedarikçi ile Subcontractor arasındaki fark nedir?

•  Tedarikçi Tipleri Nelerdir?

•  Firmaya Uygun Tedarikçi Profili Nasıl Tespit Edilir?

•  Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Nelerdir? Global Sourcing Nedir?

•  Supply-Market Kavramı Nedir?

•  Fiyat Araştırması, Fiyat Karşılaştırması ve Fiyat Analizleri

•  Optimum Tedarikçi Nasıl Anlaşılır?

•  Stok Yönetimi Açısından Minimum Sipariş Miktarı Tespiti Nasıl Yapılır?

 

√  Sözleşme Yönetimi

•  Taslak Satınalma Sözleşmesinin Hazırlanması

•  Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

•  Sözleşmedeki En Önemli Maddeler Nelerdir?

•  Sözleşmede Kazan-Kazan Modeli Nasıl Uygulanır?

•  Sözleşmenin Tedarikçi İle Görüşülmesi Sürecinde Neler Yapılmalı?

•  Sözleşmenin Geçerlilik Süresi Ne Kadar Olmalı?

•  Sözleşme ve Fiyat Görüşmelerindeki Stratejiler Nelerdir?

•  Sözleşmelerde Anlaşmazlık Noktaları Nasıl Aşılır?

 

√  Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti

•  Fiyat Görüşmeleri Niçin Gereklidir? Ne Zaman Yapılmalıdır?

•  Fiyat Görüşmeleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Toplanması Gereken Veriler Nelerdir?

•  Fiyat Görüşmelerinde Uygulanılacak Stratejiler Nelerdir? Hedeflere Nasıl Ulaşılır?

•  Fiyat Görüşmeleri Sonrasında Uygulanacak Stratejiler Nelerdir?

 

√  Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

•  Outsourcing Nedir?

•  Yap-Satınal Karar Mekanızması Nasıl İşler?

•  Outsourcing’de Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

•  Outsourcing Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

 

√  Uluslararası Teslim Şekilleri ve Ödeme Yöntemleri

•  Hangi Teslim Şeklinde Nelere Özellikle Dikkat Etmek Gerekir?

•  Uluslararası İlişkilerde Ödeme Yöntemleri

•  Peşin Ödeme

•  Vesaik Mukabili Ödeme

•  Mal Mukabili Ödeme

•  Akreditifli Ödeme ve Akreditif Şekilleri

 

√  Stratejik Satınalma Teknikleri

•  Stratejik Satınalma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?

•  Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?

•  Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır?

•  ABC Analizleri Nedir? Niçin Önemlidir? Nasıl Uygulanır?

•  Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır?

•  Risk Yönetimine Genel Bakış

•  Risk yönetimi

•  Risk temel kavramları

•  Risk alanları

•  Risk sınıflandırma

•  Risk Yönetim Süreçleri

•  Risk belirlemede kullanılan yöntemler/teknikler

•  Satınalmada FMEA Hata türü ve etkileri analizi (Uygulama)

•  Satınalmada risk kategorileri (Tedarik riskleri)

•  Satınalmada risk yönetimine destek çalışmalar

•  Satın almada risk yönetimi uygulaması

•  Erken Uyarı Sistemleri Nasıl Kurulur ve Çalıştırılır?

•  Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?

 

 

STRATEJİK SATIN ALMA EĞİTİMİ / KİMLER KATILMALI?

 

Stratejik satın alma eğitimi; Tecrübeli satınalma profesyonelleri, satınalma yöneticileri, özellikli ürün ve hizmet alımında karar verici rolü bulunan diğer bölüm yöneticileri.

 

Stratejik satın alma eğitimi genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

 

1. Stratejik satın alma prensipleri: Eğitim, stratejik satın alma kavramının temel prensiplerini anlatarak başlar. Katılımcılara, stratejik satın alma felsefesini anlamaları ve nasıl uygulayacakları konusunda bilgi verilir.

 

2. Tedarik zinciri yönetimi: Stratejik satın alma, tedarik zincirinin etkin bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Bu eğitimde, tedarik zinciri yönetimi konusunda temel kavramlar ve stratejiler ele alınır. Tedarikçi seçimi, tedarik zinciri optimizasyonu, stok yönetimi ve lojistik gibi konulara odaklanılır.

 

3. Stratejik tedarikçi yönetimi: Stratejik satın alma, tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurmayı ve yönetmeyi içerir. Eğitim programı, katılımcılara tedarikçi yönetimi stratejilerini anlatır ve tedarikçilerle etkili bir işbirliği kurmalarını sağlar.

 

4. Maliyet analizi ve tasarruf yönetimi: Stratejik satın alma alma süreci maliyet analizi önemli bir rol oynar. Eğitim, gelir-gider maliyet analizi tekniklerini öğretme ve tasarruf fırsatlarını belirleme ve kullanma için gerekli araçları sunar.

 

5. Risk yönetimi: Stratejik satın alma, risklerin çerçevelerini gerektirir. Eğitim, izleyici risk değerlendirmesi, risk azaltma sınırı ve kriz durumlarında tepki vermeyi içerir.