Stratejik satınalma eğitimi ile amaçlanan; satınalma temel süreçlerinin, stratejik satınalma tekniklerinin ve öneminin açıklanması ve bu tekniklerin etkin bir şekilde uygulanabilmesinin sağlanmasıdır.

 

Bu eğitim sonunda katılımcılar kendi şirketlerinde satınalma faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilecek ve stratejik satınalma tekniklerini uygulayarak tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisine dayalı uzun dönemli ticari ilişkiler gerçekleştirebilecektir. Etkili raporlama yöntemleri ile daha yararlı raporlar alabilecek ve yeni satınalma stratejileri yaratarak,  optimum fiyatla, kısa ve uzun vadede firmalarına maliyet avantajı sağlayabileceklerdir.

 

Stratejik Satınalma Eğitimi İçerik :

 

Satınalma ve Stratejik Satınalma Nedir?

Temel ve Stratejik Satınalma Kavramları

Satınalma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları

Satınalma Performansı Ölçüm Kriterleri Nelerdir?

Temel ve Stratejik Satınalmanın Önemi

Değişen Satınalma Anlayışı Nedir? Neleri Gerektirmektedir?

Satınalma Çalışanlarında Olması Gereken Temel Özellikler Nelerdir?

 

Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri

Tedarikçi Nedir? Tedarikçi ile Subcontractor arasındaki fark nedir?

Tedarikçi Tipleri Nelerdir?

Firmaya Uygun Tedarikçi Profili Nasıl Tespit Edilir?

Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Nelerdir? Global Sourcing Nedir?

Supply-Market Kavramı Nedir?

Fiyat Araştırması, Fiyat Karşılaştırması ve Fiyat Analizleri

Optimum Tedarikçi Nasıl Anlaşılır?

Stok Yönetimi Açısından Minimum Sipariş Miktarı Tespiti Nasıl Yapılır?

 

Sözleşme Yönetimi
Taslak Satınalma Sözleşmesinin Hazırlanması

Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Sözleşmedeki En Önemli Maddeler Nelerdir?

Sözleşmede Kazan-Kazan Modeli Nasıl Uygulanır?

Sözleşmenin Tedarikçi İle Görüşülmesi Sürecinde Neler Yapılmalı?

Sözleşmenin Geçerlilik Süresi Ne Kadar Olmalı?

Sözleşme ve Fiyat Görüşmelerindeki Stratejiler Nelerdir?

Sözleşmelerde Anlaşmazlık Noktaları Nasıl Aşılır?

 

Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti

Fiyat Görüşmeleri Niçin Gereklidir? Ne Zaman Yapılmalıdır?

Fiyat Görüşmeleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Toplanması Gereken Veriler Nelerdir?

Fiyat Görüşmelerinde Uygulanılacak Stratejiler Nelerdir? Hedeflere Nasıl Ulaşılır?

Fiyat Görüşmeleri Sonrasında Uygulanacak Stratejiler Nelerdir?
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
Outsourcing Nedir?

Yap-Satınal Karar Mekanızması Nasıl İşler?

Outsourcing’de Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

Outsourcing Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Uluslararası Teslim Şekilleri ve Ödeme Yöntemleri

Hangi Teslim Şeklinde Nelere Özellikle Dikkat Etmek Gerekir?

Uluslararası İlişkilerde Ödeme Yöntemleri

Peşin Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Mal Mukabili Ödeme

Akreditifli Ödeme ve Akreditif Şekilleri
Stratejik Satınalma Teknikleri
Stratejik Satınalma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?

Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?

Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır?

ABC Analizleri Nedir? Niçin Önemlidir? Nasıl Uygulanır?

Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Yönetimine Genel Bakış

Risk yönetimi

Risk temel kavramları

Risk alanları

Risk sınıflandırma

Risk Yönetim Süreçleri

Risk belirlemede kullanılan yöntemler/teknikler

Satınalmada FMEA Hata türü ve etkileri analizi (Uygulama)

Satınalmada risk kategorileri (Tedarik riskleri)

Satınalmada risk yönetimine destek çalışmalar

Satın almada risk yönetimi uygulaması

Erken Uyarı Sistemleri Nasıl Kurulur ve Çalıştırılır?

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?

 

STRATEJİK SATIN ALMA EĞİTİMİ / KİMLER KATILMALI?

Tecrübeli satınalma profesyonelleri, satınalma yöneticileri, özellikli ürün ve hizmet alımında karar verici rolü bulunan diğer bölüm yöneticileri.
SATINALMADA FİYAT ANALİZLERİ VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ