DEPO VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Depo ve stok yönetimi eğitimi ile işletmeler, depo nasıl kullanılır, depocunun yetki ve yetkinlikleri neler olmalıdır, depo yönetimi kuralları nelerdir gibi sorulara yanıt bulur.

 

 

Depo ve stok yönetimi, bir şirketin depolama alanlarında bulunan malzemeler ve envanterin etkili bir şekilde gruplarını bir arada bulundurmasını sağlayan. Bu süreç, stokların doğru miktar, doğru yerde ve doğru zamanda bulunmasını sağlayarak geçiş sürelerini kısaltırken maliyetleri düşürmeyi hedefler.

 

 

Depo ve stok yönetimi, bir şirketin kullanım maliyetlerini azaltırken maliyetleri ve hataları azaltmayı hedefler. Doğru depo ve stok yönetimi, müşteri ziyaretlerini artırır, stok kapanışlarını ve genel değerlendirmelerini ve karlılığını artırır.

 

 

Depo yönetimi ve stok yönetimi bir arada etkin yürütüldüğünde, efektif kaynak kullanımı için önemli kazanımlar elde edilir.

 

 

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi İçeriği:

 

• Deponun Yönetiminin İşletme İçindeki Yeri ve Diğer Bölümlerle Olan İlişkileri
• Sıfır Hatalı Stok Yönetimi
• Lojistik ve Disiplin (Dayanışma, Ekip Olma, Sorumluluk Alma, İşi Sevmenin Önemi)
• Güvenli Çalışma
• Deponun İç Organizasyonu
• Depo Bir Maliyet Bileşenidir!

 

 

Depo Neden Bir Gereksinimdir?

 

• Stok Planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)
• Depo Yerinin Seçimi
• Depo İç Düzeninin Hazırlanması ve Etkin Kullanımı
• Depo Maliyetlerinin İrdelenmesi ve Verimlilik Hesaplarına Giriş
• Depo Değerlendirme Ölçütleri
• Etkin Depolama İşlemleri
• Aktarma Standartları
• Hacimden Yaralanma Standartları
• Performans ve Kontrol Raporlar
• Maliyet Planlaması
• Maliyet Tasarruf Yöntemleri

 

 

Depo Yönetimi Verimlilik Esasları ve Hesapları

 

• Stok Maliyetleri ve Maliyet Düşümünün Sağlanması İçin İpuçları
• Adresleme Teknikleri ve Mal Hareket Şekilleri
• FİFO-LİFO
• KAIZEN ve KANBAN – Kartla Mal Hareketi – JIT Modeli

• Öğrenen Organizasyonlarda KAIZEN

 

 

Depo Yönetiminde Verimlilik ve TPM (Total Productive Maintenance)

 

• İstif Makinelerinin Kullanımı ve TPM’ nin Yeri
• TPM’ nin Önemi Araç Gereç Donanım Seçim Esasları ve Bakımı
• Temel Depolama Prosedürleri
• Stok Sorumluluğu
• Sorumluluk Analizi
• Kabul Prosedürü
• Sevkiyat Prosedürü
• Depolama Dokümanlar
• Talimatlar ve Prosedürlerin Elektronik Ortamda Yapılmasının Pratik ve Yaşamsal Faydaları
• Barkod Uygulamalarının Elektronik Ortamdaki Önemi
• Malzeme Kodlama Sistemleri

 

Depo ve stok yönetimi eğitimi / Kimler katılmalı?

 

Depo bölümü çalışanları ve sorumluları, stok sorumluları, üretim planlamadan sorumlu kişiler, satınalma bölümü çalışanları, tedarik zinciri çalışanları.

 

Diğer Tüm Yönetim Eğitimlerimiz İçin Tıklayınız.