CRM SCORECARD EĞİTİMİ
CRM Eğitimi almış ve CRM uygulamaları hakkında bilgi sahibi kişiler için, CRM karnesi yapılandırma ve takip aşamalarını içeren eğitim, CRM performans ölçümü anahtarlarını verir. CRM ROI (return on investment – yatırımın geri dönüşü) hesaplamaları ve CRM başarı faktörleri oluşumu CRM Scorecard yapılanması için çok önemlidir. CRM Başarı Hikayeleri yazmak isteyen şirketler, CRM performansını ölçümleyerek, CRM başarısızlık nedenleri ile baş etme yolunda önemli bir adım atmış olurlar.

Balanced Scorecard

• Finansal Boyut
• Müşteri Boyutu
• Süreç Boyutu
• Öğrenme ve Gelişim Boyutu

Scorecard Strateji Engelleri

• Vizyon Engeli
• İnsan Engeli
• Operasyonel Engeller
• Yönetimsel Engeller

CRM Scorecard

• CRM Performansı Nasıl Ölçülür?
• CRM Scorecard Oluşum Adımları
• CRM GAP Analiz
• Müşteri Katmanları Bazında CRM Karnesi ve Entegrasyon
• Sektör Bazlı CRM Karnesi Uygulamaları
• CRM Yol Planı
• Paralel CRM Projelerinin Eşzamanlı Yapılandırılması
• CRM Projeleri Koordinasyonu ve Yönetimsel Raporlama