STRATEJİK ARAŞTIRMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Araştırmaya Genel Bakış

Araştırma Türleri/ Modeli Belirlemede Genel Kriterler

• Tüm Ayrımlar Bazında Araştırma Türleri
• Kantitatif Araştırmaya Giriş
• Kalitatif Araştırmaya Giriş / Görüşme Rehberi
• Kalitatif Araştırma Uygulamaları (Kalitatif Stüdyo)
• Paneller

Amaçlarına/Konularına Göre Araştırma Türleri

• Pazarı Anlamaya Yönelik Araştırmalar
• Marka Araştırmaları
• Alışveriş Araştırmaları
• İletişim Araştırmaları
• Kurumsal İtibar Araştırmaları
• Ürün Araştırmaları
• Memnuniyet Araştırmaları (Müşteri, Çalışan, Bayi vb)

Genel Çerçevesi ile Araştırma Süreçleri

• Tam Sayım ve Örnekleme Teorisi / Uygulamalar
• Brief Alma ve Çözümleme
• Modelleme ve Teklif Hazırlama
• Brief ve Teklif Uygulaması
• Soru Formu Hazırlama
• Saha Çalışmaları ve Saha Uygulamaları

Veri İşleme/Analiz ve Raporlama Süreçleri

• Saha Çalışmaları Sonrası Veri İşleme Süreçleri
• Tablo Okuma ve Yorumlama
• Sosyal Medyada Araştırma
• İstatistik Testler ve Temel İstatistiki Analizler
• Raporlama ve Sunum Uygulamaları
• Rakamlardan Veriye / Bilgiye Dönüşüm
• Bilginin Aksiyona Dönüştürülmesi