Krizlerin Olası Nedenleri

Kriz Yönetimi Sürecinin Aşamaları

• Kriz Olasılıklarının Listelenmesi
• Kriz Önleme Maliyetleri
• Krizin Saptanması ve Bilgi Toplama
• Eylem Planları
• İletişim Planları
• Tatbikat

Krizin Dondurulması

• Önceliklerin Belirlenmesi
• Krizin Açıklanması
• Krizin Çözülmesi
• Krizden Yarar Sağlanması

Kriz Yönetiminde Yararlanılacak Yönetsel Araç ve Teknikler

Güç Alanı Analizi

Arama Konferansı

Benchmarking

Kriz Yönetimi ve Liderlik

Uygulamalar