Temel satış becerileri eğitimi her satıcının sahip olması gereken satış iletişimi yetkinlikleri ve satıcı bakış açısının kazandırılmasını amaçlar.

Süre: 2 gün

Temel Satış Becerileri Eğitimi İçeriği:

Satış Nedir? İnsanlar Neden Satın Alır?

temel satış becerileri eğitimi

temel satış becerileri eğitimi

• Satın Alma Alışkanlıkları
• Müşteri Tipleri

Başarılı Satışçıların Ortak Özellikleri
• Satış Kariyerinin Temelleri
• Doğuştan Satıcılık / Öğrenilen Satıcılık

İletişim Teknikleri
• Görsel İletişim ve Kişisel İmaj
• Beden Dili
• Etkili Dinleme
• Güven Oluşturma
• Empati
• Pozitif İletişim
• Hedef Odaklı İletişim

Satışta Vizyon ve Değerler
Satış Danışmanının Günlüğü, Kendini Yönetme
• Zaman Yönetimi
• Stres Yönetimi

temel satış becerileri eğitimi

temel satış becerileri eğitimi

• Satışta Hedeflerin Önemi, Hedef Koyma ve Planlama
• Öz Motivasyon

Satış Süreci
• Alıcıyı Araştırma ve Ön Hazırlık
• Müşteriyle Temas
• Soru Sorma Teknikleri
• İhtiyaç Analizi
• Ürün ve Hizmet Bilgisi
• Başarılı Bir Satış Sunumu
• İtirazlarla Başa Çıkma Teknikleri
• Fayda ve Değer Sunma
• Temel Satış Kapama Teknikleri
• Çapraz Satış

TEMEL SATIŞ BECERİLERİ EĞİTİMİ
Satış eğitimlerinde, satış öncesi, satış sırası ve satış sonrasında yapılması gerekenler katılımcılara ayrıntılı olarak anlatılır ve anlatılanlar uygulamalarla desteklenir. Öğrendikleri bilgileri hayata geçirmeleri için senaryo çalışmaları, vaka analizleri, oyunlar ve grup çalışmaları eğitim içeriğine paralel olarak gerçekleştirilmektedir.

Temel satış becerileri eğitimi ile cevap bulunacak sorular:

İnsanları satışa ikna eden duyguları mı yoksa mantığı mıdır?
Satın alırken neye göre karar veriyoruz?
Müşteri, bir ürünü veya hizmeti satın alırken aslında bilinçaltında hangi sorulara cevap arar?
Müşterinin bu ürünü/hizmeti satın almaya ihtiyacı var mı?
İhtiyaç nedir?