TELEFONDA İLETİŞİM EĞİTİMİ

 

Telefonda İletişim Eğitimi; kurumun vitrini olan çalışanların, kurum kültürü ve kalitesini etkili olacak şekilde müşterilere telefonda aktarabilmesini sağlamak, etkileyici bir şirket imajı yaratmak için gerekli becerileri kazanmalarını hedeflemektedir.

 

TELEFONDA İLETİŞİM EĞİTİMİ İÇERİĞİ

√  Müşteri Odaklı Çalışma Anlayışı

•   Müşteri Kimdir?
•   Müşteri İlişkileri Yönetimi
•   Müşteri Beklentileri Yönetimi
•   Müşteri İhtiyacına Yönelik Hizmet Anlayışı
•   İç ve Dış Müşteri Kavramları
•   Müşteri Odaklılık Anlayışı
•   Müşteri Odaklı Kurum Kültürü Oluşumunda Bireysel Roller
•   Müşteri Odaklılığın Bireysel ve Kurumsal Başarıya Etkileri
•   Kaynakların Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Kullanım

 

√  Telefonla Profesyonel İletişim

•   Kusursuz Telefon İletişimi
•   Başarılı Telefon Görüşmelerinin Kuralları
•   Telefonla Hedef Odaklı İletişim Teknikleri
•   Gelen ve Giden Çağrılar için Farklı Yaklaşımlar
•   Stresli ve Zor Durumlarda Profesyonelliğin Korunması
•   Çağrı Kalitesi ve Sayısal Performans Dengesi
•   Yöntemler ve Uygulamalar
•   Farklı Senaryolar Üzerinden Telefon Görüşmeleri

 

√  Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları

•   Etkin Dinleme
•   Çözüm Odaklılık
•   İtirazlarla Başa Çıkma
•   İkna Süreci ve İkna Yöntemleri
•   Çatışma Yönetimi
•   Şikayet Karşılama
•   Kızgın Müşterilerle Başa Çıkma
•   “HER MÜŞTERİDE YENİDEN DOĞARIM” yaklaşımı

 

√  Müşteri Memnuniyeti

•   İhtiyaç, beklenti, tatmin, memnuniyet kavramları
•   Memnun müşteriler yaratmak için anahtar süreçler
•   Müşteri memnuniyetinden müşteri sadakatine geçiş
•   Memnuniyetsiz müşteri her zaman şikayet eder mi?
•   Her memnuniyetsiz müşteri mutlaka şikayet eder mi?

 

√  Uygulamalar

•   Incoming Call (Gelen Çağrılar)
•   Outgoing Call (Yapılan Çağrılar)
•   Telefonda Satış Uygulamaları
•   Telefonda Tahsilat Uygulamaları