TELEFONDA İLETİŞİM EĞİTİMİ
Müşteri Odaklı Çalışma Anlayışı

• Müşteri Kimdir?
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
• Müşteri Beklentileri Yönetimi
• Müşteri İhtiyacına Yönelik Hizmet Anlayışı
• İç ve Dış Müşteri Kavramları
• Müşteri Odaklılık Anlayışı
• Müşteri Odaklı Kurum Kültürü Oluşumunda Bireysel Roller
• Müşteri Odaklılığın Bireysel ve Kurumsal Başarıya Etkileri
• Kaynakların Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Kullanım

Telefonla Profesyonel İletişim

• Kusursuz Telefon İletişimi
• Başarılı Telefon Görüşmelerinin Kuralları
• Telefonla Hedef Odaklı İletişim Teknikleri
• Gelen ve Giden Çağrılar için Farklı Yaklaşımlar
• Stresli ve Zor Durumlarda Profesyonelliğin Korunması
• Çağrı Kalitesi ve Sayısal Performans Dengesi
• Yöntemler ve Uygulamalar
• Farklı Senaryolar Üzerinden Telefon Görüşmeleri

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları

• Etkin Dinleme
• Çözüm Odaklılık
• İtirazlarla Başa Çıkma
• İkna Süreci ve İkna Yöntemleri
• Çatışma Yönetimi
• Şikayet Karşılama
• Kızgın Müşterilerle Başa Çıkma
• “HER MÜŞTERİDE YENİDEN DOĞARIM” yaklaşımı

Müşteri Memnuniyeti

• İhtiyaç, beklenti, tatmin, memnuniyet kavramları
• Memnun müşteriler yaratmak için anahtar süreçler
• Müşteri memnuniyetinden müşteri sadakatine geçiş
• Memnuniyetsiz müşteri her zaman şikayet eder mi?
• Her memnuniyetsiz müşteri mutlaka şikayet eder mi?

Uygulamalar

• Incoming Call (Gelen Çağrılar)
• Outgoing Call (Yapılan Çağrılar)
• Telefonda Satış Uygulamaları
• Telefonda Tahsilat Uygulamaları