Design Sprint

 
Design sprint adı verilen hedef odaklı atölye çalışmaları;
spesifik bir hedefe özgü hızlı ve etkin sonuçlar almak
amacıyla düzenlenir.

design sprint

design sprint

 

Stratejik kararlar verilmesinde, fikirleri doğrulamak
ve modelleme/ test adımlarındaki zorlukları çözmek üzere,
design thinking felsefesini ve adımlarını kullanarak
gerçekleştirilen, yoğunlaştırılmış beş günlük
uygulama programıdır.

 

 

Spesifik hedeflerinize özgü design sprint içeriğini
ve yöntemlerini belirlemek üzere birlikte çalışalım.