İleri Düzey Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

İLERİ DÜZEY PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMI İÇERİK

MODÜL 1

KOÇLUĞUN BAŞLANGIÇ İLKELERİ

• Koçluk Nedir?
• Koç Kimdir?
• Dünya da ve Türkiye de Koçluğun Gelişimi ve Yeri
• Koçluğun Kullanım Alanları
• Kişisel Değerlerin Farkındalığı

KOÇLUKTA TEMEL TEKNİKLER

• Vizyon Analizi
• Motivasyon Analizi
• Hedef Analizi

KOÇLUKTA TEMEL BECERİLER

• Etkili İletişim Becerileri
• Güçlü Soru Sorma Becerileri
• Gündem Yaratma Becerileri
• Yaratıcı Düşünme Becerileri
Uygulamalar

MODÜL 2

İLERİ DÜZEY KOÇLUK KOÇLUK SÜRECİNİ BAŞLATMAK İLERİ DÜZEY TEKNİKLER
• Stratejik Planlama
• Aksiyon Planlama
• Swot Analizi

İLERİ DÜZEY BECERİLER

• Duruş Sergilemek
• Değerler
• Metaforlar
• Maymunları Azaltmak
• Bahaneleri Tanımlamak
Uygulamalar

MODÜL 3

HEDEF ve ZAMAN İLİŞKİSİ

• Yaşam Döngüsü Analizi
• Profesyonel Hayaller
• Hedef-Zaman Entegrasyonu
• Koçluk Dokümanları
• Koçluk Uygulamaları
Uygulamalar

MODÜL 4

İLERİ DÜZEY KOÇLUK PROGRAMI KAZANIMLARI

• İletişim
• Keşfediş
• Gelecek
• Denge
• Doyum
• Sertifika Kazanımları ve İş Modelleme