ERM Sertifika Programı

ERM Nedir?

• ERM Anlayışı ve Sistematiği
• Hedeflerle Yönetimde Çalışan İlişkileri
• Stratejik Yönetim ve ERM
• ERM Tabanlı Risk Yönetimi
• ERM Tabanlı İç Denetim
• Entegre İnsan Kaynakları Uygulamaları
• ERM Teknolojileri
• ERM Yapılandırma Adımları
• Dünyadan ERM Örnekleri
• Kritik Başarı Faktörleri
• Uygulamalar ve Workshop

ERM Uygulama Araçları

• ELC (Çalışan Yaşam Döngüsü)
• Değer Bazlı Çalışan Segmentasyonu
• İhtiyaç Bazlı Çalışan Segmentasyonu
• Kilit Çalışan Değişim Oranı
• İnsan Kaynakları Yatırım Planı
• Risk Yönetim Araçları
• İç Denetim Mekanizması
• ERM Programları Danışmanlığı

ERM Projeleri Yol Planı