Yaşam Refleksleri Sertifika Programı

 
Yaşam Refleksleri Sertifika Programı, yaşamın sunduğu fırsatları görmek, zorluklarıyla baş etmek, her durumda psikolojik sağlamlığımızı koruyup doğru refleksler gösterebilmek; yaşam kalitemizi ve yaşam hedeflerimize ulaşma becerimizi yükseltir.
 
Bireyin, tüm yaşam olaylarında etkili refleksler gösterebilmesi; eğitimsel ve kültürel alt yapı,  çevresel faktörler, kişilik yapısı vb. gibi birçok unsura rağmen kendine yaptığı yatırımla ve dönüşme gücü ile ilgilidir.
 
Çok Boyutlu Yaşam Refleksleri Programı; bireyin kendi yaşamına pozitif etki edecek donanımlara sahip olmasını ve aynı şartlar altında daha iyi sonuçlar almasını sağlar.  Resilience (Psikolojik Sağlamlık) temellerine dayanan, uygulamalı bir farkındalık ve gelişim programıdır.
 
Kimler Katılmalı?
 
Resim1

√  Öz potansiyelini keşfetmek isteyenler

√  Zor durumlarla başa çıkmak isteyenler

  İş ve özel yaşamında etkili refleksler göstermek isteyenler
 
Kazanılacak Yetkinlikler
 
  Çatışma Yönetimi

  Stres Yönetimi

  Gerçekçi Pozitiflik

√  Psikolojik Esneklik

√  Psikolojik Dayanıklılık

√  İyileşme ve Toparlanma Gücü

√  Fırsatları Görebilme ve Hazır Olma
 

Ömer Önder Uzman Psikolog Nermin Sarışbaş Figen Zekier
Dr. Ömer Önder Uzman Psikolog Nermin Sarıbaş Figen Zekier

 

PROGRAM İÇERİĞİ

 
Program; eğitim seansları, grup çalışmaları, her katılımcı için üç seans koçluk, ödev ve uygulama çalışmalarından oluşmaktadır.
 
Holistik İletişim 

√  İletişimde Holistik Yaklaşım

√  Piaget Düşüncesi

√  Dengeli Zihin Çalışması

√  İletişim Refleksleri

√  İletişim Reflekslerinin Temelleri

√  İç İletişimin Dışa Yansıması

√  Çatışma Yönetimi
 
Farkındalık Atölyesi

√  Kendinle Karşılaşma Anı

√  Başarıyı Sınırlandıran Davranışlar

√  Kişisel Yetkinlikler ve Fark Alanları

√  Bireysel Hayalleri Gerçekleştirme Sanatı

√  Hayatın Her Alanında Yönetim ve Motivasyon

√  Negatif Düşünceden Pozitif Düşünceye
 
Mindfullnes (Bilinçli Farkındalık)

√  Mindfulness Nedir?

√  Bilinçli Farkındalık Becerileri

√  Öz Farkındalık

√  Bedensel Farkındalık

√  Zihinsel Farkındalık

√  Duygusal Farkındalık

√  Günlük Rutine Mindfulness Adaptasyonu
 
NLP

√  NLP Nedir?

√  Zihin, Dil ve Davranış İlişkisi

√  NLP Temel Çalışma İlkeleri

√  NLP Ön Varsayımları

√  NLP Değişim Süreci

√  Beynimizi Etkili Kullanma Yolları

√  Duygusal Keskinlik

√  Algı Filtrelerimiz

√  Cesaret, Motivasyon ve Özgüven Kazanma
 
Psikolojik Sağlamlık 

√  Pozitif Psikoloji

√  Öz Farkındalık

√  Öz Yönetim

√  Psikolojik Esneklik

√  Psikolojik Dayanıklılık

√  Duygusal Zekâ