Design thinking zorlayan, geliştiren ve kolaylaştıran bir düşünme sistematiği ve

iş yapış biçimidir.

 

Farklı disiplinlerin, üzerine farklı düşünülmesi gereken konularını, insanı merkeze koyarak ele alır…
Bir tasarımcı inceliğiyle detaylandırır, yaratıcı ve inovatif  dokunuşlarla genişletir ve
analitik çözümlerle hayata geçirir.

design thinking nedir

design thinking nedir

 
 

Tasarım odaklı düşünme veya düşünce tasarımı, tasarım düşüncesi olarak ifade edilmekle birlikte, sadece tasarımcılara özel bir metodoloji değildir.

 

Bir ürünün ya da sürecin baştan veya yeniden tasarımında, bir iş modeli geliştirilmesinde, tasarımcı düşünme yöntem ve araçlarından yararlanılabilir. Farklı bir yol denenmesini gerektiren her zorlayıcı durum, karar süreçleri, yaratıcı düşünme ile birlikte, analitik ve kritik düşünmeyi gerektirir.

 

 

Design thinking adımları:

 

Beş adımla tanımlanmakla birlikte, her adımda kullanılan çok sayıda araç ve yöntemle duruma uygun çözümler üretir.
 

 

design thinking adımları

design thinking adımları

Tasarım odaklı düşünme, problem çözmeye bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır. Sadece gördüklerini değil, görmediklerini de dikkate alan bir inovasyon aracıdır.

 

Süreçlerden çok zihniyete odaklanır.

 

Çoğulcu, yaratıcı ve aksiyonu önceleyen yapısıyla, klasik karar verme yöntemlerinin handikaplarını ortadan kaldırır.

 

Geçmiş kodlamalarla tıkanan düşünme becerilerinin geliştirilmesine ve opsiyonların çoğaltılıp rasyonalize edilmesine rehberlik eder.