Yönetim ve Liderlik Sertifika Programı

Kurumsallaşma Sürecindeki Şirketlerde Stratejik Yönetim

• 2. Kuşak Yöneticileri Bekleyen Sorunlar
• Kurumsallaşma Süreci Yönetimi
• Organizasyon Şeması ve Kadro Belirleme
• Öncelikli Hedefler Doğrultusunda Değişim Yönetimi
• Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlamalar

İnsan Kaynakları Yönetimi

• İşe Alım ve Mülakat Teknikleri
• Ücret Yönetimi ve Derecelendirme
• Performans Yönetimi
• Kurum İçi İletişim Yönetimi
• Eğitim ve Gelişim Yönetimi
• İnsan Kaynakları Performansı Ölçüm Teknikleri

Stratejik Pazarlama Yönetimi

• Stratejik Pazarlamanın Temel Fonksiyonları
• Kurumsal İletişim ve Medya
• Kitlesel Pazarlama & Hedef Odaklı Pazarlama
• Satış & Pazarlama İlişkisi ve Entegre Hedefler
• Doğrudan Pazarlama Performans Ölçüm Teknikleri
• Pazarlama Planı Oluşumu ve Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management)

• Stratejik CRM, Organizasyonel CRM ve Analitik CRM
• Müşteri Yaşam Evreleri Yönetimi
• Potansiyel Müşteri, Mevcut Müşteri ve Kayıp Müşteri Takip Sistematiği
• Değer ve İhtiyaç Bazlı Segmentasyon
• CRM Performans Ölçümleri ve Projelendirme

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

[form-sizi-arayalim]