Takım Koçluğu Sertifika Programı

Stratejik Yönetim ve Liderlik

• Temel Prensipler
• Mevcut Durum Analizi
• Doğru İletişim
• Nihai sorumluluklar ve Taahhütler

Stratejik Koçluk Adımları

• Stratejik Hayaller
• Hedef Belirleme
• Etkin Planlama

Temel Yönetim Becerileri

• Ekip Yönetimi
• Temel Yönetim Kavramları
• Performans Yönetimi
• Süreçlerle Yönetim
• Çatışma Yönetimi
• Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık
• Zaman Yönetimi & Toplantı Yönetimi

Yönetim ve Koçluk Modelleri

• Kariyer Gelişimi Sürecinde Roller
• Koçluğun Bireye Kazandırdıkları
• Başarıyı Ölçümlemek-Puan Çizelgesi
• Yüksek Performans Kültürü Oluşturmak

[form-sizi-arayalim]