Design thinking workshop veya hedef odaklı atölyeler, design thinking aşamalarının,

özel bir hedefe yönelik olarak işletilmesi ve atölyeden uygulanabilir bir fikirle

çıkılması amacıyla düzenlenir.

 

Design thinking workshop hedefi;

design thinking workshop

design thinking workshop

 

bir problemin çözümü, karmaşık bir konuda karar verme,

inovasyon, kurumsal değerlerin içselleştirilmesi vb.

konular olabilir.

 

Spesifik hedeflerinize özgü atölye çalışmalarıyla,

efektif sonuçlar almanızı sağlayalım.

 

Atölye çalışmalarında hedefe uygun geliştirilen; içgörü,

fikir oluşturma, sürdürülebilir etki ve fasilitasyon

yöntemleriyle, kurum ve katılımcı dinamiklerine uygun

yaratıcı tekniklerle tanışın.

 

design thinking çalıştay

design thinking çalıştay

  1. Kültür gelişimi
  2. Problem çözme
  3. Karar verme
  4. Strateji geliştirme
  5. Stratejik planlama
  6. İnovasyon
  7. Ürün tasarımı
  8. Süreç tasarımı
  9. İş geliştirme

 

Hedef odaklı atölyeler, workshop hedefinin netleştirilmesi,
kritik konuların belirlenmesi, risklerin belirlenmesi,

workshop

workshop

katılımcı kitle özelliklerinin incelenmesi,
kullanılacak teknik ve yöntemlerin seçimi,
moderayon – fasilitasyon – raporatör hizmetlerinin sağlanması,
organizasyon hizmetleri ve raporlama hizmetlerini içerir.