Tüm profesyoneller için tasarlanan yaratıcılık ve inovasyon eğitimi ya da diğer adıyla yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi , yenilikçi ve keşfeden düşünme yetkinliği kazandırmayı amaçlar.

Süre: 1 veya 2 gün

yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi

yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi

Yaratıcılık ve inovasyon eğitimi içeriği:

• İnovasyon nedir ve inovasyon eğitimi amacı
• İnovatif düşüncenin başarıya katkısı
• Hayatın her alanında inovasyon
• Yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi ile inovasyona hazırlık
• Yeni Ürün / Fikir Yönetimi
• Geliştirme öncesi faaliyetler
• Geliştirme aşaması faaliyetleri
• Test ve doğrulama aşaması aaaliyetleri
• Sunum aşaması faaliyetleri
• İnovasyon eğitimi & Proje yönetimi ilişkisi
• İnovasyon ve takım Çalışması
• Rekabet ve inovasyon
• Bireysel ve kurumsal gelişimde inovatif düşünme

inovasyon eğitimi

inovasyon eğitimi


• İnovasyon ve uygulama alanları
• Yaratıcılık ve inovasyon gelişimini engelleyen unsurlar
• İnovasyonun desteklenmesi
• Yaratıcı düşünce ve beyin fırtınası
• İnovasyon örnekleri

 

yaratıcılık ve inovasyon eğitimi uygulamaları

• Grup Çalışması
• Vaka Analizi
• Senaryolar
• Oyunlar
*** Uygulamalar eğitim süresine göre planlanmaktadır.

 

yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi workshop

 

İNOVASYONUN KİŞİYE VE ŞİRKETE FAYDALARI
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Aynı zamanda, var olan ürün veya hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmek için de, yaratıcı düşünme teknikleri eğitimi ile sağlanacak gelişim önemlidir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon eğitimi amacına ulaşmış olur

İNOVASYONUN ŞİRKETE FAYDALARI

inovasyon eğitimi

İnovasyon eğitimi

• Rakiplerle Mücadele
• Karlılık ve Değer
• Personel Verimliliğini Arttırır
• Sektördeki Sağlamlığını Arttırır
• Firma İmajı, Prestij ve Marka Bilinirliği

YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ BİREYSEL FAYDALARI
• Kişisel Gelişim
• Kendini İfade Edebilme
• Kariyerinde Hızlı İlerleme
• İz Bırakan Aranan Kişi Olmak
• Başarılarını İspat Etme
• Sektörde Marka Olma, Tanınma
• İnovatif, Yenilikçi, Modern Yapılanma

 

İNOVASYON NEDİR?
İnovasyon Nedir?
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya yeni ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla inovasyon yapılmış olur.

İNOVASYON YÖNETİMİ
İnovasyon, tek aşamalı aşamalı bir faaliyet değil; aksine, tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileyen sürekli faaliyettir. Bu nedenle inovasyonu teşvik eden ve yöneten bir sistem kuran firmalar ürün ve hizmetlerini daha üstün özelliklerde geliştirme, üretme ve pazarlama şansına sahiptir.
İnovasyonu başarıyla yöneten firmalar liderlik ve risk alma özelliğine sahiptir. Firmada çalışan herkese en yüksek düzeyde sorumluluk verilir: Tüm düzeylerdeki çalışanlar büyük sorumluluklarla yeni roller üstlenir; birbirleriyle sınırlı ilişkileri olan gruplar yerine işbirliği için bir araya gelmiş ekipler oluşur; daha verimli ve daha etkin bir ortam hazırlanır.