Eğitimcinin Eğitimi

Eğitimcinin eğitimi katılımcılarına, eğitim planlama, eğitimcinin katılımcılarla iletişimi, sunum becerisi ve eğitimde hedef odaklılık yetkinliklerinin kazandırılması amaçlanır.

 

Eğitimcinin Eğitimi İçeriği:

 

eğitimcinin eğitimi

eğitimcinin eğitimi

Eğitimde Temel İlkeler
• Yetişkin Eğitimi İlkeleri
• Öğrenme Düzeyleri
• Yetişkinin Eğitim Açısından Özellikleri
• Yetişkin Eğitimi Yöntemleri

Ön Hazırlık ve Eğitim Planlama
• Eğitim İhtiyaç Analizi ve Önemi
• Eğitim İhtiyaç Analizi Çeşitleri
• Eğitim İhtiyaç Analizi Proje Adımları
• Eğitim Amaç ve Hedeflerini Belirlemek
• İçerik Tasarımı ve İçerik Notları
• Eğitim Ekipmanları ve Salon Düzeni

Eğitimcinin İşi ve Rolü
• Eğitim İçin Fiziksel Hazırlık
• Katılımcılarla İlgili Bilgi
• Eğitim Öncesi Ödevler
• Prova
• Eğitim Sunumunu Gerçekleştirme
• Etkili Açılış
• Grubu Canlı Tutma
• Zaman Yönetimi
• Etkili Kapanış
• Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama
• Profillere Göre Uygun Davranış Modelleri Geliştirebilme
• Katılımcılarla Etkin İletişim ve Beden Dili
• Katılıcılarla Eşit Mesafe Kuralı

Eğitimcinin eğitimi uygulamaları

Eğitim planlama grup çalışmaları

Eğitim sunumu bireysel uygulamalar

Katılımcılarla iletişim ve zor katılımcıların yönetimi grup çalışmaları

Eğitimde haber değeri ve ilgiyi canlı tutma hakkında vaka analizleri

 

 

[form-sizi-arayalim]