YENİ TİCARET YASASINA GÖRE MALİ TABLOLAR ANALİZİ
Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Finansal Tabloların Yetersizlikleri

• Türk Ticaret Kanunundaki Finansal Tablolara Yönelik Yenilikler
• Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartlarının Özeti
• Kredilendirme Sürecinin Yeni Yüzü
• Muhasebe, Finansal Tablo ve Denetimde Yenilikler
• Muhasebe ve Muhasebe Politikaları, Mali Analizlerin Yeri, Önemi
o Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara-Kaynaklara İlişkin)
o Mali Tablo İlkeleri, Gelir-Gider Tablosu (Gelirlere-Giderlere İlişkin )
o Nakit Akım Tabloları
o Öz Kaynak Değişim Tabloları
o Net İşletme Sermayesi Tabloları

Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi

• Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
• Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri
• SPK Tebliği, Fiyat Endeksi ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler

Mali Analiz Teknikleri

• Mali Analiz Çeşitleri ve Teknikleri
• Karşılaştırmalı Tablolar
• Değişim Analizleri
• Trend Analizleri
• Yüzde Analizleri
• Oran Analizleri Likidite ( Cari Oran-Asit Test-Nakit Oranı)
• Mali Yapı Oranları (Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama)
• Duran Varlık Oranları
• Faaliyet Oranları (Alacak, Stok, Net İşletme Sermayesi, Öz Sermaye, Borç Devir Hızları)
• Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)

Başabaş Noktası Analizi