Problem Çözme Teknikleri Eğitimi ile iş hayatında karşımıza çıkan problemlerin analitik ve yaratıcı problem çözme teknikleri ile aşılması amaçlanmaktadır.

 

Problem çözme eğitimi içeriğinde teorik bilgilerle birlikte gerçekleştirilen uygulamalar ve vaka analizleri bulunmaktadır.

 

problem çözme teknikleri eğitimi

problem çözme teknikleri eğitimi

Problem çözme teknikleri eğitimi içeriği

 

• Problem Analizi, Problem Çözüm Süreci ve Problem Tipleri
• Gereksinimler (İnsanlar, Süreçler ve Kaynaklar Açısından)
• Sürekli İyileşme (Kaizen)
• Veri Toplama Yöntemleri
• Kök Neden Bulma Teknikleri

 

o Balık Kılçığı Diyagramı
o Swot Analizi
o 5N 1K Tekniği
o Neden-Neden Tekniği
o Pareto DiyagramıProblem Çözme Teknikleri

 

• Beyin Fırtınası
• Yakınlık Diyagramı
• İlişkiler Diyagramı
• Akvaryum Tekniği
• Tartışma Tekniği
• Çoklu Bakış Açısı Diski
• TPN Analizi
• Matris Analizi
• Eşleştirmeli Karşılaştırma
• Takım Amacı AnaliziSonuç Odaklılık
• Günlük Problemlerde Pratik Çözümler
• Proaktif Kişilik
• Başarı Güdüsü Yüksek Kişiler
• Olumlu Düşünce ve Sonuç Odaklılık
• Başarıya Yönelik Davranış

 


Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

 

Birey, sosyal yaşamın gereği olarak okulunda, ailesinde, çevresinde başkalarıyla sosyal ilişkiler ağı içerisinde etkileşimde bulunur. Kişiler arası sorunlar, etkileşimde bulunan taraflardan en az birinin, mevcut etkileşimin niteliğinden memnuniyetsizlik duymasıyla ortaya çıkar. Etkileşimin var olduğu sosyal ortamlarda kişiler arası sorunların varlığı kaçınılmazdır.

 

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Aşamaları

 

Problem Çözme Teknikleri, Sorunu Tanımlama;
Bu basamakta her iki tarafı rahatlatacak bir çözüm bulmak için size katılmasını isterken çok açık olmanız gerekmektedir. Neyin canınızı sıktığını, hangi gereksiniminizin karşılanmadığını ve duygularınızı açıkça anlatmak gerekir. Burada “ben iletileri” göndermekte son derece önemlidir.

 

Problem Çözme Teknikleri, Çözümler Üretme;
Bu basamakta anahtar, çeşitli çözümler üretmektir. “Neler yapabiliriz?”, “Haydi çözümler üretelim”, “Sorunu çözebileceğimiz çeşitli yollar olmalı” gibi önerilerde bulunabilir. Bu aşamada önce çözümler almaya çalışılmalı daha sonra eğer gerekirse çözüm önermelidirler. Ayrıca bulunan çözümleri küçümsememek, değerlendirmemek ve yargılamamak çok önemlidir. Olabildiğince çok sayıda çözüm önerisi üretilmesi için katılımı sağlamak da çok önemlidir.

 

Problem Çözme Teknikleri, Çözümleri Değerlendirme;
Bu basamakta çözümler değerlendirilmeye başlanılır. “Bu çözümlerden hangisi iyi?”, “Şimdi bakalım hepimize uygun çözümü bunların içinden bulabilecek miyiz?”, “Bulduğumuz bu çözümler konusunda ne düşünüyorsunuz?” türünden cümleler değerlendirmeyi başlatabilir.

 

Problem Çözme Teknikleri, En İyi Çözüme Karar Verme;
Bazen herkesin kabul edebileceği güzel çözümler önerebilirler. Bu çözümlerden en iyisinin hangisi olduğuna karar verirken “Şimdi bu çözüm uygun mu?”, “Herkes bu çözümden memnun mu?” türünden sorularla duygu ve düşünceleri almak gerekmektedir. Alınan kararın daha sonra değiştirilemeyecek bir karar olduğu da düşünülmemelidir. Ayrıca her kesin bu kararı yerine getirmek için söz vermiş olmasını da sağlamak gerekmektedir.