PERFORMANS VE YETKİNLİK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Formu Kullanımı

• Puanlama Yöntemiyle Değerlendirme
• Karşılaştırma Yöntemiyle Değerlendirme
• Hedef Bazlı Değerlendirme
• Yetkinlik Bazlı Değerlendirme
• Değerlendirenin Adil ve Objektif Olması

Başarılı Performans Değerlendirme Görüşmeleri

• Ara Değerlendirme Dönemlerinin Özeti
• Nihai Değerlendirme Dönemi Sonucu
• Değerlendirilen Kişinin İkna Edilmesi
• Değerlendirilen Kişinin Savunma ve Haklı Nedenleri
• Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Başarıya Odaklanma
• Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Başarıya Odaklanma

Performans Değerlendirme Görüşmeleri Sonucu Kurumsal Kararlar

• Eğitim İhtiyaçları
• Ödüllendirme ve Ceza Sistemi
• Performans Değerlendirme Sonucunun Ücrete Yansıması
• Performans Değerlendirme Sonucunun Terfiye Etkisi
• Yetkinlik Geliştirme Programı

Performans Yönetimi Takip Mekanizması

• Değerlendirme Sonucu Kurumsal Kararların Uygulanması
• Performans Yönetim Sistemi Başarısında Yöneticilerin ve Çalışanların Rolü