KURUMSAL İLETİŞİM VE MOBİL PAZARLAMA EĞİTİMİ
Kurumsal İmajKurum KimliğiKurumsal İletişim• Kurumsal İletişimin Sınıflandırılması ve Fonksiyonları
• Kurumsal İç İletişim
• Yukarıdan Aşağıya İletişim – Aşağıdan Yukarıya İletişim- Paralel ve Çapraz İletişim
• Halkla İlişkiler ve Medya
• Sponsorluk Yönetimi
• Sergi ve Fuarlar
• Etkinlik Yönetimi
• Kriz yönetimi
Stratejik İletişimKurumsal İletişimde Başarı ÖğeleriKurumsal İletişimde Kritik HatalarKurumsal İletişimde Proje YönetimiEski Ekonomi – Yeni EkonomiYaşlı Tüketici – Genç TüketiciEski Pazarlama – Yeni PazarlamaOnline Pazarlamanın TemelleriMobil PazarlamaArama Motoru PlanlamasıE- mail Pazarlama ile İlgili Yeni UygulamalarMarketing & Optimizing GoogleUygulamalar
KURUMSAL İLETİŞİM VE KURUM KİMLİĞİ
Kurumsal iletişim kavramını tanımlamak
Kurumsal iletişim, bir kurumun hedef kitleye yönelttiği tüm iletişim çabaları olarak anlaşılmalıdır. Kurumsal iletişim sınıflandırılmaya çalışıldığında, bu iletişimin yönetsel, pazarlama ve örgütsel boyutlarda gerçekleştiği görülür. Kurumsal iletişim, ‘iç ve dış faaliyetleri örgüt ve ürün yönetimi profili oluşturmak; iç ve dış hedef gruplara bilgi vermek iyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri toplumsallaştırmak işlevlerine sahiptir. Kurumsal iletişimi uygulamak, her kuruluşun kolayca yapabileceği bir şey değildir.Kurumsal iletişime neden ihtiyaç duyulduğunu açıklamak
Kurumsal iletişim alanları, kurum kimliği açısından kurum imajını güçlendirmeye çalışır. Her bir alt alanın bu temel amaç çerçevesinde gerçekleştireceği görev farklıdır ancak tümünden kuruluşun pazarda daha etkin ve daha başarılı olması için eşgüdümlü olarak görevlerini yerine getirmeleri beklenir. Kurum kimliği ile bağlantılı olarak ele alındığında, kurumsal iletişimin, kurumsal kimliğin dört öğesinden biri olduğu görülür.Kurumsal kimlik öğeleri neler olduğunu belirtmek
Kurum kimliği, kurumun pazarda rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılarak, hedef kitlesinde ortak ve başarılı bir görünüm oluşturulmasını amaçlar. Bunu gerçekleştirirken farklı öğeleri devreye sokar: Kurum felsefesi, tüm çalışmaları için temel bir görüş oluştururken, kurumsal davranış kurumun hangi durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin kuralları getirir. Kurumsal dizayn, kurumun görsel olarak iletişim çabalarını içerir. Kurumsal iletişim ise, kurumun hedef kitlesine ulaşmada kullanabileceği değişik iletişim yöntem ve stratejilerinin bir bileşimini oluşturur.KURUMSAL İLETİŞİMDE KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR
Müşteri İlişkileri
• Net hedefler, beklentiler ve değerlendirme yöntemleri belirlemeyi ihmal edin.
• Net ve açık bir onay süreci ortaya koymayın.
• Onlar için zaman ve para israfı olduğunu bilseniz bile, müşteriniz ne istiyorsa onu yapın.
• İnsanları, görüşlerini bildirmeye ya da yorum yapmaya teşvik etmeyin.Medya İlişkileri
• Gazetecileri haberlerinin son teslim tarihine yakın bir zamanda arayın.
• Muhabirin haberinizle ilgili sorabileceği sorular için hazırlıksız olun.
• Herhangi bir son teslim tarihini kaçırın.
• Haberler için ilginç, heyecan verici ve yüksek çözünürlüklü görseller sunmayı ihmal edin.Planlama
• Arkalarında herhangi bir strateji ya da gerekçe olmaksızın, haber bültenlerini seri üretim yapar gibi dağıtın.
• Sadece basında görünmüş olmak için bültenlerinizi yazın, daha ötesini düşünmeyin.
• Basın, reklam, sosyal medya ve benzeri faaliyetleri bir arada ve entegre bir şekilde yürütmeyin.
• Gazete, blog ve dergi okumak için zaman ayırmayın.
• Düzenli planlama ve beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirmeyin.KURUMSAL İLETİŞİMİN SINIFLANDIRILMASI
Kuruluşlar çok çeşitli gruplarla iletişim faaliyetleri içerisinde bulunmaktadırlar. Kurumsal iletişim bu açıdan reklam, kurumsal satış, promosyon, halkla ilişkiler, kurumsal dizayn ve aynı zamanda çalışanlarla yönetim ve yönetimle paydaş grupları arasındaki iletişimi de içermektedir .Kuruluşun hedef kitleyle kurduğu kurumsal iletişimin temeli kurumsal faaliyete dayanmakta ve tüm iletişim çabaları ortak bir temelden ve aynı felsefeden hareket edilerek gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde kurum imajı anlayışını gerçekleştirmek mümkün olabilecektir .Kurumsal iletişim kuruluşun iletişim faaliyetleri için uzun vadede geçerli dizayn kriterlerini ortaya koyar. Bu bakımdan kurumsal iletişim kuruluşun dahili ve harici tüm iletişim çabaları için temel oluşturur ve bundan sorumludur.
Kurumsal iletişim alanları farklı biçimde belirlenmektedir. Örneğin üçlü bir ayırımla; Kurumsal reklamcılık, kurumsal satış promosyonu ve kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri olarak sayılırken; başka bir ayırmada ise; kurum içi iletişim, reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, satış geliştirme, sponsorluk, kurumsal iletişim yöntemleri olarak ortaya konulmuşturDaha geniş bir perspektifle ele alındığı için ikinci yaklaşımı kullanabiliriz. Bu yaklaşımda ayrım başlık şu başlıklar altında toplanmıştır.
• Kurum İçi İletişim
• Halkla İlişkiler
• Sponsorluk
• Kurumsal Reklamcılık
• Satış ve Geliştirme
• Doğrudan Pazarlama
• Sergi Ve Fuarlar
MOBİL PAZARLAMA
Tüketicilerin mobil cihazlarını sürekli açık tutmaları ve yanlarında taşımaları, pazarlamacılar açısından hedef kitleye her zaman ulaşabilme şansı kazandırmaktadır. Çağımızın en etkili pazarlama kanalı olan mobil pazarlama hedef kitle ile her an ve her yerde iletişim kurabilmektedir. Mobil pazarlamada operasyonel işlemlerin tümünün dijital ortamda gerçekleşmesi, firmaların yükünü hafifletmektedir.Mobil pazarlamanın başlıca özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;Birebir pazarlama anlayışına sahiptir
Geleneksel pazarlamada amaçlanan, medya aracılığıyla kitlelere ulaşmakken, mobil pazarlama bireyler ile doğrudan ilişki kurmaktadır.İzinli pazarlama yöntemini kullanır
Tüketicilerin bekledikleri ve almak istedikleri mesajları kendilerine ulaştırır. Örneğin; geleneksel pazarlama anlayışında yeni ürünün tanıtımı, televizyon kanallarında reklamlar aracılığıyla olurken, izinli pazarlama ise, ücretsiz bir ürün örneği dağıtabilme izni alabilme için öncelikle mevcut tüm müşterileri ne bilgi mesajı yollamaktadır.Ölçülebilir
Mobil pazarlama faaliyetinin etkinliği ölçülebilmektedir. Mobil pazarlama, işletmelere kampanyalarının ne derece etkin olduğu ve ürünlerinin kullanım alışkanlıkları ile ilgili gayet net bilgiler verebilmektedir.Düşük maliyete sahiptir
Mobil pazarlama aynı zamanda doğrudan pazarlama uygulamalarından biri olmasından dolayı maliyetleri de düşük olmaktadır. Mağazasız perakendecilik olarak da bilinen doğrudan pazarlamada, mağaza için geçerli olan maliyetler söz konusu değildir.Hızlıdır
Mobil altyapı teknolojileri sayesinde mesaj, tüketiciye saniyeler içerisinde ulaştırılabilmektedir. Böylelikle geribildirimi birkaç dakika içerisinde almak mümkün hale gelebilmektedir.
MOBİL PAZARLAMANIN AMAÇLARI
Mobil pazarlama firmaların yaptıkları kampanyaların daha etkili olmalarını ve ürün ya da hizmetlere ilişkin yeni bir takım bilgilerin verilmesini amaçlayan bir sistemdir. Mobil pazarlamanın diğer amaçları da aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.Marka farkındalığı oluşturma
Mobil pazarlama, satın alma ve tüketim durumlarında müşterilerin farkına varma ve anımsama yeteneğini hedef alır ve yeni ürün ve hizmetlerin sunumunda önemlidir.Marka imajını değiştirme
Mobil pazarlama, müşterilerdeki marka imajını değiştirmeyi amaçlar. Marka imajı; “tüketicilerin hafızalarında tuttukları markaya bağlı çağrışımlar dizisi” olarak ifade edilmektedir. Alan çalışmalarında ve uzman görüşmelerinde çok sık söz edilen kampanya amacı ise ürünün veya hizmetin daha çabuk veya daha fazla satın alınmasına yol açan satış tutundurmadır.Marka bağlılığını artırma
Mobil pazarlamanın amaçlarından birisi de, müşterilerin markayı yeniden ve daha fazla miktarda satın almasını sağlamaktır. Bunun yapılabilmesi için de müşteri veri tabanı ve müşteri profilinin olması gerekmektedir. Buradaki profil kavramı aynı ya da benzer değerlere sahip müşteri faaliyetleri ve görünüşleridir.Mobil pazarlama, profil sağlama imkânının olduğu bir web sitesine müşteriyi çekmekte kullanılır. Mobil ağızdan ağza iletişim, mobil iletişim teknikleri yoluyla bir müşteriden diğerine reklam mesajlarını iletmeyi amaçlamaktadır.
KURUM İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Çalışanlara yönelik iletişimin temel görevi; kurumsal felsefenin, kurumsal amaç ve düşüncelerin iletilmesidir. Böylece çalışanlar kurumun hedefleriyle ve dolaysıyla kurumla bütünleşeceklerdir. Ayrıca çalışanlara yönelik iletişim kurumsal davranış için bir temel oluşturacaktır. Çalışanlara iletilen bilgiler ne kadar iyi, makul ve ikna edici olursa onların kurum ile bütünleşmeleri ve dolayısıyla daha verimli olmalarını sağlayacaktır. Kurum İçi İletişimde çalışanlara organizasyonun amaçları, felsefesi, hakkında bilgiler verilmelidir. Kurum İçi İletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar şunlardır;• Kurum İçi İletişim _ Kuruluştaki olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında çalışanları haberdar etmek.
• Kurum İçi İletişim _ Kuruluşun planlaması, hedefleri, pazarlama ve reklam hedefleri hakkında çalışanları bilgilendirmek
• Kurum İçi İletişim _ Kuruluşun yayın araçları yolu ile çalışanları bilgilendirmek
• Kurum İçi İletişim _ Kararların alınmasına çalışanların katılması
• Kurum İçi İletişim _ Kuruluş içinde görüşlerini bildirme olanağının varlığı
• Kurum İçi İletişim _ Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmeleri
• Kurum İçi İletişim _ İyi bir çalışma durumunda çalışanın övülmesi ve takdir edilmesi
• Kurum İçi İletişim _ Düzenli kuruluş toplantıları yapmak
• Kurum İçi İletişim _ Çalışanların aileleri ile ilişkilere girmek ve kurum aile bütünleşmesini sağlamak
• Kurum İçi İletişim _ Çalışanların morallerinde ve çalıştıkları kuruma karşı olan tutumlarında olumlu ve fark edilir bir biçimde düzelme ve pozitif bir yaklaşım sağlaması.
• Kurum İçi İletişim _ Kurumun kendisi ve hedefleri konusunda bilgi ve anlayış düzeyinde gelişme.
• Kurum İçi İletişim _ Üretkenliğin ve motivasyonun artması
KURUM KİMLİĞİNİN KURUMSAL İLETİŞİMLE OLAN İLİŞKİSİ
Kurumsal iletişim, bir kurumun hedef kitleye yönelttiği tüm iletişim çabaları olarak anlaşılmalıdır. Kurumsal iletişim sınıflandırılmaya çalışıldığında, bu iletişimin yönetsel, pazarlama ve örgütsel boyutlarda gerçekleştiği görülür. Kurumsal iletişim, iç ve dış faaliyetleri örgüt ve ürün yönetimi profili oluşturmak; iç ve dış hedef gruplara bilgi vermek iyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri toplumsallaştırmak işlevlerine sahiptir. Kurumsal iletişimi uygulamak, her kuruluşun kolayca yapabileceği bir şey değildir.Kurumsal iletişim alanları, kurum kimliği açısından kurum imajını güçlendirmeye çalışır. Her bir alt alanın bu temel amaç çerçevesinde gerçekleştireceği görev farklıdır ancak tümünden kuruluşun pazarda daha etkin ve daha başarılı olması için eşgüdümlü olarak görevlerini yerine getirmeleri beklenir. Kurum kimliği ile bağlantılı olarak ele alındığında, kurumsal iletişimin, kurumsal kimliğin dört öğesinden biri olduğu görülür.Kurum kimliği, kurumun pazarda rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılarak, hedef kitlesinde ortak ve başarılı bir görünüm oluşturulmasını amaçlar. Bunu gerçekleştirirken farklı öğeleri devreye sokar: Kurum felsefesi, tüm çalışmaları için temel bir görüş oluştururken, kurumsal davranış kurumun hangi durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin kuralları getirir. Kurumsal dizayn, kurumun görsel olarak iletişim çabalarını içerir. Kurumsal iletişim ise, kurumun hedef kitlesine ulaşmada kullanabileceği değişik iletişim yöntem ve stratejilerinin bir bileşimini oluşturur.
KURUMSAL İLETİŞİM
Kurumsal iletişim; bir kurum, bir işletme ve bir kuruluşun hedef kitlelerine yönelik tüm iletişim kanallarının açık olmasına yönelik çalışmalara denir.Kurumsal iletişim; bir kurum, bir işletme ve bir kuruluşun amaç ve hedeflerine ulaşabilmek ve faaliyetini yürütebilmek için gereken bölüm ve unsurlar arasında bilgi akışını, motivasyonu, koordinasyonu, organizasyonu, eğitimi ve denetimi amacıyla gerçekleşen iletişim sürecine verilen addır.Kurumsal İletişim Çeşitleri
Alman bilim adamı FRİTZ NESKE’ye göre iletişim çeşitleri dörde ayrılır;
• Kurumsal İletişim _ Bürokratik İletişim (İletişime kapalı sayılır)
• Kurumsal İletişim _ Manipülatif İletişim (Propaganda amaçlıdır)
• Kurumsal İletişim _ Demokratik İletişim (Etkin iletişim tarzıdır)
• Kurumsal İletişim _ Orantısız İletişim (Sonuçlanamayan iletişim)
Kurumsal İletişim Nasıl Uygulanmalıdır
• Kurumsal İletişim _ Kurumsal iletişim yönetim aracı olarak kullanılmalıdır
• Kurumsal İletişim _ Hitap edilecek hedef guruplar etkin biçimde tanımlanmalıdır,
• Kurumsal İletişim _ Kurumun kurumsal temelleri açık olarak tanımlanmalıdır,
• Kurumsal İletişim _ Gerektiğinde profesyonel yardım alınmalıdır,
• Kurumsal İletişim _ Kurumsal iletişim çalışmaları bir katalog yardımı ile takip edilmelidir.
KURUMSAL İLETİŞİMİN AMAÇLARI
İşbirliği % 100 iletişimden oluşur. İletişim ise verimliliğin ve kalitenin temelidir; bilinçli bir yönetimin vazgeçilmez aracıdır. Planlama, örgütlendirme, yöneltme, eşgüdüm, denetleme ve yöneticilerin yetiştirilmesi gibi yönetimin temel işlevlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi sürekli ve düzenli bir kurumsal iletişimin oluşturulmasına bağlıdır. Belli kurallar ve dinamik süreçler çerçevesinde gerçekleşen kurumsal iletişimin beklenen işlevleri ve amaçları şu şekilde sıralanabilir:• Kurumsal iletişim, kurumda çalışanları ve kurumun birimlerini birbirine bağlayan temel bir alt sistemdir. Böylece, çalışanlar ve birimler hem uyumlu ve hem de eşgüdümlü çalışabilirler.
• Kurumsal iletişim, kurumda çalışan kişi ve grupların kurumun ortak amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri ileti alışverişidir. Kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların çözülmesi ve yaratıcı gücün oluşturulması kurumsal iletişim ile gerçekleşebilir.
• Kurumsal iletişim, dış dünya ile kurum arasında sağlıklı bir bilgi alışverişi sağlar. Hızla değişen çevre ve rekabet koşulları karşısında kurumların kendilerini yeni koşullara uyarlamaları, güvene dayalı ilişkiler kurmaları, olumlu imajla birlikte itibarı yönetmeleri kurumsal iletişim ile sağlanır.
• Kurumsal iletişim, kurum yönetiminin en önemli aracıdır. Kurumda planlama, eşgüdüm, karar verme, güdüleme ve denetimin sağlanabilmesi etkili bir kurumsal iletişimi gerektirir.
• Kurumsal iletişim, kurumda hiyerarşik basamakların belirlenmesinde ve otoritenin sağlanmasında önemli rol oynar. Gelen ve giden iletiler, belgeler, bilgiler ve dokümanlar kurumsal iletişim kuralları çerçevesinde saklanır, bilgi ve belge arşivleri oluşturulur.
• Kurumsal iletişim, kurumda çalışanların oluşturdukları küçük grupların birbirleriyle ve kurumun bütünüyle sağlıklı ilişkiler kurmalarında önemli rol oynar. Kurumun bütünlüğünün ve çalışanların ait olma duygularının geliştirilmesini sağlar.
• Kurumsal iletişim, içsel olarak kurumda karşılıklı güvenin ve serbest bilgi akışının, dışsal olarak da iyi hizmet ve hedef kitle beklentilerine ilginin kaynağıdır.
Çalışanların arasındaki iletişim yeterli olmadığı zaman, kurumlar küçülerek fazla hiyerarşiden uzaklaşıp yatay ve yalın örgütlenmelere gitmektedirler. Bir kurumda iletişim ve insan ilişkileri iyileştirilmezse verimlilik ve kalite elde edilemez. İletişim yetersizlikleri ya da bozuklukları kişiler arasında iyi ilişkilerin gelişmesini engeller ve çalışanlarda motivasyonun düşmesine neden olur. Düşük motivasyon, verimsizliğin ve kalitesizliğin temel nedenidir. Bu durum ayrıca, nitelikli insan gücünün kuruma kazandırılmasını zorlaştırır ve mevcutların kaybına yol açabilir