FASİLİTASYON EĞİTİMİ

 

Fasilitasyon eğitimi; kurum içi eğitimler veya genel katılıma açık eğitimler olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Fasilitasyon, bir grup veya topluluk içinde iletişim, işbirliği ve karar alma süreçlerini kolaylaştıran bir yöntem veya süreçtir. Fasilitasyon, bir grup toplantısında veya çalıştayda etkili iletişimi teşvik etmek, katılımcıların fikirlerini ifade etmelerini sağlamak ve grup içinde ortak bir amaca ulaşmalarını desteklemek için kullanılır.

 

Fasilitasyon Eğitimi

 

Eğitim İçeriği:

 

√  Fasilitasyon Nedir?

•  Toplam Performans Yönetiminde Fasilitasyon Etkisi
•  Fasilitasyon Teknikleri Kullanım Alanları

 

√  Fasilite Nedir ve Fasilite Etmek Hangi Aşamalarda Oluşur?
•  Hazırlık Aşaması
•  Yürütme Aşaması
•  Sonuçlandırma ve Takip

 

√  Fasilitatör Becerileri
•  Karar alma
•  Problem çözme
•  Strateji oluşturma
•  Uyuşmazlık giderme
•  İletişimi geliştirme
•  Değişimi yönetme
•  Ürün/hizmet geliştirme
•  Yenilik getirme

 

√  Fasilitasyon Teknikleri
•  Etkin Fasilitatör Kritik Başarı Faktörleri
•  Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi ile Fasilitasyon
•  Fasilitasyon & Değişim Yönetimi İlişkisi
•  Fasilitasyon &  Liderlik İlişkisi
•  Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Fasilitatör Yönetici Anlayışı
•  Performans Yönetimi, Performans Değerlendirme ve Fasilitasyon Teknikleri İlişkisi

 

√  Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları

 

 

Fasilitasyon Eğitimifasilitasyon-egitimi-2fasilitasyon-egitimi

 

 

Fasilitasyon Eğitimi Faydaları

 

 

 

 

Fasilitasyon, bir grup veya topluluk içinde iletişim, işbirliği ve karar alma süreçlerini kolaylaştıran bir yöntem veya süreçtir. Fasilitasyon, bir grup toplantısında veya çalıştayda etkili iletişimi teşvik etmek, katılımcıların fikirlerini ifade etmelerini sağlamak ve grup içinde ortak bir amaca ulaşmalarını desteklemek için kullanılır.

Fasilitatör veya kolaylaştırıcı olarak bilinen kişi, toplantının yönetimini üstlenir ve katılımcıların etkili bir şekilde iletişim kurmasını, sorunları çözmesini ve kararlar almasını sağlar. Fasilitatör, grup dinamiklerini anlamak, katılımcıların katılımını teşvik etmek, herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak ve çatışmaları yönetmek gibi becerilere sahip olmalıdır.

 

Fasilitasyon süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 

1. Hazırlık: Fasilitatör, toplantı amacını belirler, katılımcıları seçer ve gerekli materyalleri hazırlar.

 

2. Başlangıç: Fasilitatör, katılımcıları tanıtır, toplantının amacını ve kurallarını açıklar ve beklentileri paylaşır.

 

3. Bilgi paylaşımı: Fasilitatör, katılımcıların fikirlerini ve bilgilerini paylaşmalarını teşvik eder. Bu aşamada, beyin fırtınası, tartışma veya grup çalışmaları gibi teknikler kullanılabilir.

 

4. Sorun çözme ve karar alma: Fasilitatör, grup üyelerini ortak bir çözüm veya karar üzerinde çalışmaya teşvik eder. Farklı görüşleri dinler, katılımcıları bir araya getirir ve grup uyumunu sağlar.

 

5. Uygulama: Fasilitatör, alınan kararların uygulanmasını ve takibini destekler. Gerekli adımların belirlenmesine yardımcı olur ve grup üyelerini sorumluluk almaya teşvik eder.

 

Fasilitasyon toplantı yönetimini 2 farklı alanda ele alır:

 

1. Katılımcı grup yönetimi
Belirli bir içeriği, tek yönlü sunum veya konferans şeklinden çıkarıp, interaktif olarak verebilmek, katılımcı grup yönetimi becerilerini geliştirmektir. Proje yöneticilerinde, eğitmenlerde, satış profesyonellerinde ve sunum yapmak işinin bir parçası olan tüm profesyonellerde, katılımcı grup yönetimi becerisi olmalıdır.

 

 

2. Toplantı yönetimi
Tek taraflı bir konu aktarımı olmadan; grubun bir bütün halinde düşünmesini, sorgulamasını, karar almasını sağlamak, bir başka deyişle grup koçluğu yapmak, bir toplantı yöneticisinin olması gereken yetkinlikleri arasındadır.