HEDEF BELİRLEME EĞİTİMİ

 

İş ve özel yaşamda başarı için hedef odaklılık, takip ve sonuçlandırma yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar.

 

Hedef Belirleme Eğitimi

 

İçerik:

 

√  Bireysel Olarak İstenen Hedefi Belirleme

√  Hayalleri Hedeflere Dönüştürmek

√  Pozitif Yaşam Becerileri

√  Çözüm Odaklı Bakış Açısı Kazanmak

√  Hedef Belirleme Yöntemleri

•   SMART Tekniği

•   Hedef-Strateji-Aksiyon

•   Eş zamanlı Hedef Belirleme

 

√  Yıllık, Aylık ve Haftalık Planlamalar

√  Önceliklerin Belirlenmesi

√  Hedeflerle İlgili Stratejilerin Belirlenmesi

√  Çevresel Faktörlerin Hedeflere Etkisi

√  Kişisel Karar Alma ve İnisiyatif

√  Planlamada Etkili Zaman Yönetimi

√  Motivasyon

√  Performans

√  Esneklik ve Farkındalık

√  vSWOT Analizi ile Durumsal Farkındalık

√  İçsel ve Dışsal Kaynakların Organize Edilmesi

•   Azim ve Hırs

•   Sabır Yönetimi

•   Gecikme Yasası

•   Sessizlik Yasası

 

√  Uygulamalar

 

HEDEF BELİRLEME İPUÇLARI

 

Birçoğumuz iyi bir iş, güzel bir ev maddi açıdan rahat bir yaşamın hayalini kurarız. Fakat bunlardan başka o kadar fazla hayalimiz vardır ki düşündükçe bunların içinde kaybolur ve bir türlü hayata odaklanamayız. Bu olumsuz durumdan kurtulabilmek, kişisel ve mesleki hayatımızda daha iyi bir yere gelmek için hedef belirleme süreci son derce önemlidir.

 

Hedef belirleme süreci sizlere hayatın neresinde olduğunuzu belirlemenize ve daha yükseklere çıkmanıza yardımcı olacaktır. Tam olarak neyi başarmak istediğinizi ve nereye gitmek istediğinizi bilirseniz hayatınızı daha etkili bir şekilde planlayabilir ve enerjinizi daha ekonomik bir şekilde kullanabilirsiniz.

 

Hedef belirlerken şu kriterleri göz önünde bulundurmalıyız;

 

• Hedefinizi belirleyin ve ona yoğunlaşın

• Hedefe ulaşmak için bir iştiyak belirleyin

• Kendinize güvenin

• Hedefinizin ulaşılabilirliğini kontrol edin

• Hedefinizi aşamalara ayırın

• Kaynaklarınızı belirleyin

• Aşamaları belirleyin

• Bir sonraki aşama için yapılacakları belirleyin

 

HEDEFLERİ HAYATA GEÇİRMENİN YOLLARI

 

1. Hedef ve amaçlarınızın tam olarak ne/neler olduğunu belirleyin. Kimi zaman vakit kimi zaman nakit problemlerinden ötürü yapamadığınız hayallerinizi, hedeflerinizi amaçlarınızı düşünün. Peki, yeteri kadar zamanınız ve paranız olsa ne yapmak isterdiniz?

Önümüzdeki 5 yıl içinde neler yapmayı hedefliyorsunuz? Geride bıraktığımız 5 yıl içinde neler yapmış olmayı isterdiniz?

 

2. Kendinize madde 1’de sıraladığınız hedefleri neden yapmak istediğinizi sorun. Yapmayı hedeflediğiniz planlarınızı, neden hayata geçirmek istediğinizi bilmeden motive olmak, bu isteklere sarılmak ve onları aktif hale getirmek neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle, neden ve niçinlerinizi iyi analiz etmelisiniz.

 

3. Her bir hedefi kendi içinde küçük hedeflere bölümlendirmek bütüne giden yolda en önemli adımlardan biridir. Hedefinizi küçük maddelere bölün ve her bir madde için zaman tanımlayın. Maddeleri tamamladıkça ana hedefinize giden yolun kısaldığını ve tek seferde büyük bir hedefe yol almaktansa ona adım adım ulaşmanın keyfini keşfedeceksiniz. Ayrıca bu metot size hedefinizi gözünüzde büyütmemeniz adına da yardımcı olacaktır.

 

4. Hedeflerinize ulaşmak için bir zaman çizelgesi hazırlayın. Çoğunlukla hedeflerimize ulaşmakta zorluk çekeriz çünkü bir zaman çizelgemiz diğer bir deyişle zaman planlamamız yoktur. Hedefleriniz için bir bitiş tarihi belirleyin ve hedef çalışmalarınızı bu tarihe uygun planlayın. Hedeflere ulaşmak için bir başlangıç bir de bitiş tarihi konulması zorunludur.

 

5. Her bir hedefinizi ya da hedefe giden yolda belirlediğiniz küçük hedefleri tamamladığınızda mutlaka bunu kutlayın. Biz insanlar kutlamaları severiz ve kutlamalar bir sonraki hedefe odaklanmada bizi motive edici olurlar.

 

6. Bir hedefi tamamlayıp ve kutladıktan sonra geriye dönerek prosesleri gözden geçirin ve bu hedefe ulaşırken daha pürüzsüz ya da daha hızlı yol almanın başka yolları olup olmadığını analiz edin.

 

 

HEDEF BELİRLEME EĞİTİMİ

 

Hedef Belirleme eğitimi, performans yönetim sisteminin bir parçası olarak yer almaktadır. Kurum hedefleriyle bölüm ve birey hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistemin ilk adımının doğru oluşturulmasını hedefler. Hedefler stratejik plan sürecinin “nerede olmayı istiyoruz” kısmını oluşturur. Gerek kurumun ilerlemesi, gerekse performansın doğru değerlendirilmesi için önemlidir.

 

Hedef Belirleme Eğitimi_ Katılımcıya kazandırdıkları,

• Hedef Belirleme Eğitimi _Hedefi belirleyebilme
• Hedef Belirleme Eğitimi _Bölüm için isteneni belirleme
• Hedef Belirleme Eğitimi _Bireysel olarak istenen hedefi belirleme
• Hedef Belirleme Eğitimi _Hedefi SMART olarak hazırlayabilme
• Hedef Belirleme Eğitimi _Adil ve objektif hedef verebilme
• Hedef Belirleme Eğitimi _Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
• Hedef Belirleme Eğitimi _Çalışanların yetkinlik düzeylerini ve becerilerini geliştirme
• Hedef Belirleme Eğitimi _Çalışanlara kurumsal bir bakış açısı kazandırma

 

 

HEDEF BELİRLEME STRATEJİLERİ

 

• Hedef Belirleme _Hedef Açıkça Tanımlanmalı ve Belirlenmeli
Girişimcilikte hedefler ne kadar açık ve net olarak belirlenebilirse başarıya ulaşma şansı da o kadar artar. Hedef belirlendikten sonra sanki o hedefleri yaşıyormuş gibi zihinde canlandırılması gerekir. Çünkü düşünce gücü ile o anlar yaşandıkça motivasyon yükselecektir ve hedefe emin adımlara ilerlenecektir. Örneğin bulunduğunuz bölgede, sektörde üst sıralarda olduğunuzu, kazanç anlamında elde ettiğiniz yüksek ekonomik gelirler ile yeni yatırım alanlarına girişimde bulunduğunuzu düşünün. Bu yöntemle belirsiz, muallak olan hedefleri daha belirgin hale getirmiş olacaksınız.

 

• Hedef Belirleme _ Hedef Ölçülebilir, Karşılaştırılabilir Olmalıdır
Ölçülemeyen hiçbir şeyin değeri belirlenemez. Değeri bilinmeyen durumlarda da olumlu ya da olumsuz yönde gelişme olduğunu tespit edemeyiz. Hedeflerin de ölçülebilir ve değeri bilinebilir olmalıdır. Örneğin işletme olarak gelişmek, genişlemek istiyoruz. Bunun için ölçülebilir bir değer belirlendikten sonra hedefimize ulaşıp ulaşmadığımızı tespit edemeyiz.

 

• Hedef Belirleme _ Doğru Hedefin Doğru Zamanda Gerçekleştirilmesi Gerekir
Açıkça belirlenmiş ve ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedefin başarılı olabilmesi için bu hedeflerin önceden belirlenmiş zaman diliminde gerçekleştirilmesi gerekir. Bunu yaparken de hedef için gerekli zaman ayrılmalı ve her hedefin bitiş zamanı önceden belirlenmelidir. Eğer zaman dilimi belirlenmemiş ise bilin ki o hedef gerçekleşmeyecektir. Hedef analizinin yapılması ile belirsizlikler ortadan kalkıp belirli hale gelecektir. Her yeni hedefin gerçekleştirilmesinden sonra ise yeni hedefler koymak ve onlara ulaşmak için çaba göstermek kişiyi sürekli dinamik, heyecan dolu, hayata bağlı bir kişi durumuna getirir. Yeni hedefler koyarak lokomotif güç olan motivasyonun en üst seviyelerde olması sağlanmalıdır.

 

 

HEDEF BELİRLEME

 

Hedef belirleme ile istek çoğu zaman karıştırılır. İsteğin hedefe dönüşmesi için eyleme geçmek gerekir. Eylem aşamasında küçük parçalara bölünmemiş hedefler, kişi için altından kalkılamaz bir yüktür. Bunun yük haline dönüşmemesi için hedeflerin;

• Kısa vadeli hedefler (1 ay içerisinde gerçekleşmesi planlanan hedefler)
• Orta vadeli hedefler (1 yıl içerisinde gerçekleşmesi planlanan hedefler)
• Uzun vadeli hedefler (2 yıl ve sonrasında gerçekleşmesi planlanan hedefler) şeklinde planlanması gerekir

 

Hedef;

•  Hedef kişinin sahip olduğu yetenek ve güçlerle ulaşabileceği türden olmalıdır.

•  Hedef zaman ve nicelik açısından ölçülebilir olmalıdır. Genel ifadeler hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmede güçlük yaratacaktır.

•  Hedef kişinin ne yapması gerektiğini değil, gerçekten ne istediğini yansıtmalıdır.

•  Hedef alternatifsiz olarak ifade edilmelidir. Araştırmacılar, hedefin “”şunu ya da bunu yapabilirim”” şeklinde ifade edildiğinde her ikisine de ulaşılamadığını göstermektedir.

•  Hedef kişiye, çevresine ve topluma zarar verici nitelikte olmamalıdır.

 

Hedef Belirleme Aşamasında;

• Hedef ile kendini tanıma
• Hedef ile karar verme
• Hedef ile sorumluluk Alma
• Hedef ile eylem Planı Oluşturma önemli ve veli desteğini kaçınılmaz kılan basamaklardır.

 

Diğer Tüm Kişisel Gelişim Eğitimleri İçin Tıklayınız.