Tedarik zinciri yönetimi eğitimi ile, lojistik yönetimi, depo ve stok yönetimi, satınalma yönetimi profesyonellerinin yaptıkları işin büyük resimdeki yerine dair genel bir bakış açısı kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

Tedarik Zinciri Eğitimi İçeriği:

 

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Evreleri

 

Tedarik Zinciri Stratejisi

• Tedarik Zinciri Stratejisi ve Tedarik Zinciri Tasarımı

• Tedarik Zinciri Planlaması ve Operasyon

 

Tedarik Zinciri Süreçleri

• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

Tedarik Zinciri Performansı

• Stratejik Uygunluk

• Müşteri ve Tedarik Zinciri Uyumunun Oluşumu

• Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması

• Stratejik Uygunluğun Sağlanması

• Tedarik Zinciri Yönetiminde Maliyetler ve Karlılık

• Yerel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı

• İşlevsel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı

• Şirket Karlılığının Maksimize Edilme Anlayışı

 

Tedarik Zinciri Performans Yönlendiricileri ve Ölçütler

 

Tedarik Zinciri Metodolojileri

• Yol Haritasının Oluşturulması

• Geleneksel Satınalma Anlayışından Stratejik Kaynak Stratejisine Geçiş

• Tedarik Zinciri Yazılımının Seçilmesi ve/veya Geliştirilmesi

 

Tedarikçi Hayat Eğrisi Kavramı

 

Tedarikçi Performans Değerlemesi

 

Tedarikçi Geliştirme

 

Tedarik Zincirinde Koordinasyon; İşbirliği ve Güven

 

Tedarik Zinciri Yönetimi  Eğitimi Genel Değerlendirme