Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Tedarik zinciri yönetimi eğitimi ile, lojistik yönetimi, depo ve stok yönetimi, satınalma yönetimi profesyonellerinin yaptıkları işin büyük resimdeki yerine dair genel bir bakış açısı kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

Tedarik Zinciri Eğitimi İçeriği:

 

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Evreleri

 

Tedarik Zinciri Stratejisi

• Tedarik Zinciri Stratejisi ve Tedarik Zinciri Tasarımı

• Tedarik Zinciri Planlaması ve Operasyon

 

Tedarik Zinciri Süreçleri

• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

Tedarik Zinciri Performansı

• Stratejik Uygunluk

• Müşteri ve Tedarik Zinciri Uyumunun Oluşumu

• Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması

• Stratejik Uygunluğun Sağlanması

• Tedarik Zinciri Yönetiminde Maliyetler ve Karlılık

• Yerel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı

• İşlevsel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı

• Şirket Karlılığının Maksimize Edilme Anlayışı

 

Tedarik Zinciri Performans Yönlendiricileri ve Ölçütler

 

Tedarik Zinciri Metodolojileri

• Yol Haritasının Oluşturulması

• Geleneksel Satınalma Anlayışından Stratejik Kaynak Stratejisine Geçiş

• Tedarik Zinciri Yazılımının Seçilmesi ve/veya Geliştirilmesi

 

Tedarikçi Hayat Eğrisi Kavramı

 

Tedarikçi Performans Değerlemesi

 

Tedarikçi Geliştirme

 

Tedarik Zincirinde Koordinasyon; İşbirliği ve Güven

 

Tedarik Zinciri Yönetimi  Eğitimi Genel Değerlendirme