MOTİVASYON EĞİTİMİ

 

Motivasyon Eğitimi

Motivasyon Eğitimi

 

Motivasyon Eğitimi Yöneticiye Neler Kazandırır?

 

Yönetici, motivasyon ve insan ihtiyaçlarını anlamanın,

organizasyonel hedeflerin ancak ve ancak çalışanlarla beraber

gerçekleştirilebileceği gerçeği açısından öneminin farkında olmalıdır.

Yönetici herkesin aynı özendirme ve teşviklerle motive olduğu

düşüncesinde bulunma hatasına düşmemelidir.

Gerek yüz yüze gerek online motivasyon eğitimi sonunda

yönetici ödüllendirmeye dayalı motivasyonun etkilerini ve

ödül ceza sisteminin hataları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Eski tip yönetici çalışanların çoğunun işi sevmediğini zanneder

ve çalışanların ancak korku ya da parasal ödüllerle motive

edileceğine inanırlar. Bunlar kısa vadede motivasyonu sağlayabilir ancak uzun vadede çalışanları işten bıktırır.

Örgütsel motivasyonun artması sürdürülebilir başarıyı da beraberinde getirecektir. Modern yaklaşıma göre olumlu çevresel faktörlerin kullanımının artması takım motivasyonunu güçlendirmektedir.

 

Motivasyon Eğitimi Çalışana Neler Kazandırır?

 
Yönünü ve öncelik sırasını da belirleyerek, kişiyi bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten, iç ya da dış etkenlerin araştırılması motivasyon eğitimini ana konularındandır. Kişiliğin oluşmasında, biçimlenmesinde tutum ve davranışı başlatan, açığa çıkaran, sürdüren, yönlendiren bilinçli ya da bilinçsiz etkenlere güdü (motive) denir. İnsanları neyin motive ettiğini bilmek, çevredekileri anlamayı, onların hareketlerini, davranışlarını anlamayı gerektirir. Bu insanı gözlem yapmaya ve çevresini tanımaya iter. Birbirini iyi tanıyan insanlar ise aralarındaki problemleri daha rahat çözer. Bu sayede iş arkadaşları ve yöneticilerle daha iyi ilişkiler kurulabilir. Yüz yüze ya da online motivasyon eğitimi kişinin kendi içsel motivasyonunu nasıl artıracağı hakkında farkındalığa ulaşmasını amaçlar. Eğitim sonunda kişi aynı zamanda sosyal çevresinde de olumlu ilişkiler geliştirecek, uyum içinde yaşamayı öğrenecektir.

 

MOTİVASYON YÖNETİMİ

 

Motivasyon Yönetimi

Motivasyon Yönetimi

Motivasyon yönetimi sürecinin yönetilmesinde, kişinin hedefe yönelik bir çabada bulunmasında ve bu çabasını

sürdürmesinde 3 önemli unsur söz konusudur;

 

 

MOTİVASYON YÖNETİMİNİN FAYDALARI

 

Motivasyon yönetimi çalışanların motivasyonunun sistemli olması, dolayısıyla performans düzeyinin yüksek olması açısından önemlidir.

Motivasyon yönetimi ile;

 

ETKİLİ MOTİVASYON YÖNETİMİ

 

Etkili motivasyon yönetimi işletmenin amaçlarına ulaşmasında en önemli araçlardan biridir.

 

İçsel motivasyonu artmış insanlarla çalışmanın yararları;

 

MOTİVASYON YÖNETİMİ TEKNİKLERİ