STRATEJİK PAZARLAMA EĞİTİMİ
STRATEJİK PAZARLAMA EĞİTİMİ

• Stratejik Pazarlama Yönetimi

• Entegre Pazarlama İletişimi

• Pazarlama Trendleri

• Etkinlik ve Sponsorluklar

• Kurumsal İletişim

• Reklam ve Medya

• CRM (Customer Relationship Management)

o Müşteri Odaklılık Kavramı

o Segmentasyon

o Kampanya Yönetimi

o Müşteri Sadakat Programları

o Müşteri Odaklı Marka ve Ürün Süreçleri

• Marka Yönetimi

• Marka Vaadi

• Marka Değeri & Marka Bilinirliği & Marka Algısı

• Marka Yönetiminde Stratejik Bileşenler

• Ürün Yönetimi

• Pazar Araştırmaları

o Kalitatif Araştırmalar

o Kantitatif Araştırmalar

o Araştırma Sonuçlarından Aksiyon Planı Üretimi

• Marka ve Ürün Yönetiminde Stratejik Pazarlama
STRATEJİK PAZARLAMA NEDİR?

Günümüzde şirketler için en önemli iş müşteri yaratmaktadır. Bizlerin işverenleri müşterilerimizdir. Büyük ve yüksek karlı marjlara sahip olan şirketlere geçmişten günümüze gelişlerine baktığımızda bu büyümenin sadık müşteri yaratılarak oluşturulduğunu görmekteyiz. Müşteriler şirketlerin var olma nedenleridir. Müşterinin yaratılması önemli olduğu kadar bunu sürekli kılıp müşteriyi elimizde tutmak bir o kadar önemlidir. Bunun için dev firmaların sürekli olarak yeni pazarlama stratejileri uygulamaları gerekmektedir.
STRATEJİK PAZARLAMA NEDİR?

• Fiyat harici esaslarda rekabet edebilmenin yoludur.

• Değişen gereksinimleri karlı fırsatlara dönüştürmektir.

• Karlılığı arttırmak ve sürdürülebilir karlılık için yapılan pazarlama şeklidir.
Bir organizasyonda kar yoksa, patron sahipleri sorar benim param nerde diye. Pazarlamanın görevi bu karlılığı sağlamaktır. Sağladığımız karlılık uzun süreli olmazsa pazarlama stratejisini doğru yapmadığımız anlamına gelir. Bunu yaparsak da şirkette pek fazla barınamayız.
Karlılığı sağlamakta dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bunların bir kaçını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
– Tüketicinin istediği, tercih edilen ürünler yaratmak,

– Yaratılan ürünlerin tüketicinin ulaşabileceği yerde sürekli bulunmasını sağlamak,

– Müşterinin tercih ettiği üretici olmak,

– İş ortaklarımız ile iyi iş ilişkileri kurmak,

– İşverenlerin çalışmaktan mutluluk duyduğu elemanlar olmak.

– Karlılığı sağlayabiliyorsanız zaten işvereniniz sizle çalışmaktan mutluluk duyacaktır.
Stratejik pazarlamada amaç karlılıktır, karlılık sağlandığı takdirde bunun ardından büyüme gelecektir. Gıda sektöründe yeni ürün yaratmak ve bunu tüketicinin tercih edeceği bir ürün yapabilmek, rakiplerden bir adım öne geçmek çok önemlidir. Aynı müşteri ve aynı ürünlerde maalesef varlığımızı sürdürmek imkansızdır. Bu sebeple pazarlama stratejileri günümüz iş dünyasının en hassas olduğu konuların başında gelmektedir.

PAZARLAMA TEKNİKLERİ YÖNTEMLERİ

Firmanız için 7 önemli ”Pazarlama Teknikleri” yöntemi :
Dikkat Çekmek

Müşteri kazanmanın ilk adımı, pazarınızın dikkatini çekmektir. Gelecekteki müşterileriniz varlığınızdan habersiz iseler, onlara asla satış yapamazsınız.

Pazarınız tarafından fark edilmenin en iyi yolu, çarpıcı bir pazarlama mesajı kullanmaktır: ihtiyaçlarına doğrudan, açık ve özlü bir biçimde yanıt verdiği için, müşteri adaylarınca çabucak benimsenen sözcükler. Mevcut metninizde basit ayarlamalar yaparak, ilanlarınız, broşürleriniz, web siteniz, yaptığınız iş hakkında konuşma şekliniz ve kullandığınız diğer pazarlama malzemeleri ile işinize ilgiyi aniden artırabilirsiniz.
Satış Gücü Olan Çarpıcı Bir Pazarlama Mesajınız var mı?

Web Sitesi Trafik Optimizasyonu

Çarpıcı bir pazarlama mesajına sahip olmanın etkilerinden biri, web sitenize hedeflediğiniz ziyaretçileri çekmek için bu mesajı kullanabilmenizdir. Web sitesi, her tür işe verimlilik katabilecek önemli bir araçtır. Müşteri adayı listenizi oluşturmak, onları eğitmek ve satışları artırmak için web sitenizi kullanabilirsiniz.
Müşteri Adayı Listenizi Oluşturmak

Gittikçe uzayan bir müşteri adayı listesi, her tür işletmede başarının sırrıdır çünkü zaman içinde daha fazla sayıda insanı ürün ve hizmetleriniz hakkında eğitmenizi sağlar. Web siteniz, müşteri adayı listenizi oluşturmak için harika bir araçtır. Pazarlama faaliyetinizle ilk kez karşılaşan insanların çoğu, satın almayı düşünmüyordur. Aksine, bilinçli karar alabilmek için, bir nevi araştırma yapıyor ve bilgi topluyorlardır. Bu durum, kalite bilgisini temas bilgisiyle değiş tokuş edebilmeniz için bir fırsattır.

Her Hafta Nasıl Daha Çok Müşteri Adayı Kazanabilirsiniz?
Müşteri Adaylarını Eğitmek

Pazarlamanın satışları artırması için kullanılabilecek bir başka etkili yol, müşteri adaylarını eğitmektir. Pazarlama faaliyetlerinizle gelecekteki müşterilerinizi eğitmeyi başarabilirseniz, bu kişiler sağladığınız değeri net olarak kavrayacaklardır.

Gelecekteki Müşterilerinizi Nasıl Eğitiyorsunuz?
Satışı Kolaylaştırmak

Satışınızla ilgili sorular için telefonunuz çaldığında, ne yaptığınızı ve ürün ve hizmetlerinizin değerini anlatarak çok fazla zaman mı geçiriyorsunuz? Pazarlama bulmacasının yukarıda adı geçen parçalarını yerli yerine koyduğunuzda, müşterileriniz, yapabileceğiniz yardımın değeri hakkında zaten net bilgi sahibi olacaklardır. Sonuç, telefon çaldığında, anlatmakla daha az, satışı tamamlamakla daha çok zaman geçirmeniz olacaktır.
Referanslar Oluşturmak

En iyi iş kaynağı, mutlu müşteridir. Bir müşteri, bir arkadaşına ya da meslektaşına sizin harika olduğunuzu söylediğinde, yeni birine satış yapmanın önündeki engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırır. Doğamız gereği, genellikle arkadaş ve meslektaşlarımıza güveniriz. Dolayısıyla, biri bir şey tavsiye ettiğinde, tavsiye edilen şeye inanma eğilimi gösteririz. Referansın bir başka avantajı, gönderme yapılan şeyin değerinin, hali hazırda birbirini tanıyan insanlar arasında esrarengiz bir biçimde iletilmesidir. Büyük pazarlama planları, nasıl referans oluşturulacağı konusunda net hedeflere sahiptir.

Referans Oluşturma Konusunda Hedefleriniz Neler?
Araştırma Yapmak

Bilgi güçtür, özellikle pazarınızı anlamak söz konusu ise. Pazarınızın ürün ya da hizmetleriniz hakkında ne düşündüğünü ve nasıl konuştuğunu ne kadar iyi bilirseniz, sunduğunuz şeyin değerini o kadar iyi iletebilirsiniz.

Sonuç olarak, bu pazarlama stratejileri doğru şekilde uygulandığı takdirde satışlarda gözle görülür bir artış olacaktır. Bize Güvenin…
GERİLLA PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Gerilla pazarlama teknikleri, ilk olarak 1960 yıllarında Amerika’da reklam sektöründe kullanılan bir yöntemdir. Sözcük anlamı ve pazarlama taktikleri birbiriyle örtüşmektedir. Kişilerin ummadığı veya beklemedikleri bir anda, beklemedikleri şekilde karşılarına çıkıp satış yapmak veya zihinlerinde yer etmektir. Bu pazarlama stratejisi, küçük firmaların, büyük firmalarla rekabet edebilmesini sağlayan teknikleri içermektedir. Gerilla pazarlama tekniğinin amacı, kendi ürün ve hizmetlerine olan ilgiyi en yükseğe çıkarırken, bunun için harcanan kaynak ve masrafları en azda tutabilmektir.
Gerilla pazarlama hemen her yöntemi kullanabilmektedir. Bugün en çok internet alanlarını kullanmaktadır. Firmayı tanıtmak için, doğrudan e-mail yollamak, e-posta kampanyaları düzenlemek, forumlara katılmak onların kullandıkları yöntemlerden birkaç tanesi olmaktadır. Müşterinin dikkatini başka bir tarafa çekerek, farklı ve şaşırtıcı yöntemlerle zihninde yer edinir. Bu tip pazarlamanın en önemli unsurlarından biri de, mesajları olabilecek en fazla kişiye, en etkili olabilecekleri şekilde yansıtmaya çalışmasıdır. Gerilla pazarlamanın alt dallarından biri sivrisinek pazarlama olmaktadır.
Gerilla pazarlamacıları sabırlı davranmakta, inatla yeni yöntemleri aramakta, müşterilere karşı duyarlı olmaktadırlar. Ayrıca bu pazarlama tekniğini kullananların diğer özellikleri de, cömert, enerjik, değişime açık olmalarıdır. Toplumun her kesimine karşı aynı mantıkla hareket edebilmektedirler. Gerilla pazarlamaya yönelik ülkemizde yapılan en dikkat çekici örneklerden birini TWIGY markasının, İstanbul’un gece kulüplerinin en yoğun olduğu bölgelerde, en kalabalık zamanlarında sahil şeridinde afişlerle doldurduğu teknelerini gezdirmesi olmuştur. Bu çalışma normal koşullarda yapılsaydı, maliyeti çok yüksek bir bütçe ile gerçekleşirdi. Fakat tek bir tekne ile ve bir iki afişle oldukça etkili olan bir reklam çalışması gerçekleştirdi. Gece kulüplerinde olanların hepsi reklamı izlerken, çalışmanın farklılığı ve şaşırtıcılığı basının da dikkatini çekti ve haber konusu olarak, daha büyük bir kitleye seslenmiş oldu.
Bunun bir diğer örneğini ise, gerilla pazarlamanın uzmanı olan ve bu konuyu kitaplaştıran Jay Conrad Levinson vermektedir. Gerilla pazarlamanın ruhunu anlatabilmek için verdiği örnekte; iki büyük mobilya mağazasının bulunduğu bir yerde, her iki büyük mobilya mağazasının ortasında bir de küçük mobilya mağazası yer almaktadır. Bir tarafındaki büyük mağaza kocaman bir afiş asmış ve üzerine %60’a varan indirim! yazmıştır. Diğerinde ise, ondan daha büyük bir şekilde %75 İndirim! yazmaktadır. Ortadakini hesaba katmadan birbirleriyle rekabet etmektedir. Ortadaki mağazanın ise, ne afiş asacak maddi durumu ne de indirim yapacak hali bulunmaktadır. Küçük mağaza sahibi, tam ortalarına, kendi kapısının üzerine şunları yazar; “Ana Giriş”, işte gerilla ruhu burada kendini göstermektedir. Hem yaratıcı, hem eğlenceli hem de vurucu sloganları üretmekte ve umulmadık zamanlarda ve yerlerde kendini gösteren, günümüzde son derece rağbet gören bir pazarlama stratejisidir.

İNTERNETTEN PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Başarılı bir internet pazarlama stratejisi geliştirmek online başarının önemli bir parçasıdır.
O halde aşağıdaki unsurları da göz önüne alarak stratejik planı geliştirebilir ve tamamlayabiliriz.
– Çok iyi bir ürün

– Özellikle satış amaçlı dizayn edilmiş bir web sitesi

– Güçlü pazarlama stratejisi
Ürün geliştirme

İlk adım başarılı bir ürün geliştirmektir. İyi ürün kesinlikle kendinin geliştirdiği ve internet üzerinden satışa sunduğun üründür. Bu günün teknolojisiyle kendi ürününü yaratabilme konusunda engel yoktur. Kafanda son derece değerli bilgiler bulunmaktadır. Herkesin farklı konularda bilgisi ve yeteneği mevcuttur. Bu bilgiyi kullan ve ürününü yarat.
Mükemmel bir ürün geliştirmede anahtar nokta eşsizliktir. Ürünün tek olmalı ve benzer yüzlerce ürünle rekabet etmemelidir. Onu potansiyel müşterilerinle paylaş ve tam olarak ne istediklerini anla, yüksek kalitede geliştir ve başarı şansı ver. İyi bir ürün ihtiyaç ve istekleri karşılar ve memnuniyet hissi verir.
Önemli konular ;

Yazılım

Bilgi

Özel site

İnternet servisi
Ürünü geliştirmeden önce bazı araştırmalar yap, müşterinin tam olarak ne istediğini keşfet ve buna bağlı olarak ürününü geliştir. Göz önüne alınacak en önemli bir unsur kalitedir. Ürünün yalnızca müşterine verdiğin sözleri içermemeli umulanın ötesine geçmelidir. Müşteri tatmini en önemli konudur. Önce çok iyi bir ürün geliştirdin, şimdi ise ürününü satmaya yönelik çok iyi bir web site geliştirmelisin. Sitedeki her şeyin tek bir amacı olmalıdır.” Ziyaretçileri çekmek ve harekete geçirmek .” Kelimeler sahip olduğun en güçlü pazarlama araçlarıdır. Doğru kelimeler ziyaretçileri müşteriye dönüştürür. Yanlış kelimeler bir daha dönmeyen kliklere dönüşür.
Kelimeler işinin temelidir. Ürünün, web siten, pazarlama stratejilerin hepsi kelimelere bağlıdır. Beğenilen şekiller satış yapmaz ama kelimeler yapar.
Her kelime, cümle ve başlığın potansiyel müşterileri sipariş sayfana götürmek gibi yalnızca bir hedefi olmalıdır. Siteni sanki karşındaki bir kişiyle konuşuyor gibi tasarla, sorunu tanımla ve çözümü bir ziyaretçinin ihtiyacına göre oluştur. Ürününün neden ve nasıl o sorunu çözeceğini anlat, son cümleyi inandırıcı bir şekilde tamamla.
Pazarlama Stratejini Geliştir

Pazarlama stratejin planının son aşamasıdır. Başarı için planın kısa ve uzun vade stratejilerini içermelidir.

Kısa vadeli pazarlama stratejileri sana düzenli trafik desteği getirir. Tüm planın içinde bu durum her ne kadar çok önemliyse de yalnızca buna güvenemezsin.
Kısa vadeli pazarlama stratejileri

Reklam satın almayı ,

Billboardlar ‘ı

Arama motorlarını içerir.
Uzun vadeli pazarlama stratejileri düzenli bir trafiği istikrarlı olarak getirir. Bu stratejiler yılın üzerinde süreklilik inşa eder.

Fihristlere katılmak

Ücretsiz yerlerde bulunmak
İçerik

Kısa ve uzun vadeli dengeli bir pazarlama stratejisi düzenli ve hedeflenen trafiği web sitesine çeker.

Eğer sade bir formülle internet pazarlama stratejini yaratıp üç aşamada da üstünlüğü yakaladıysan başarı şansın oldukça yüksektir.
PAZARLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Pazarlama Teknikleri Eğitimi; Günümüzde müşterisini anlayan, psikolojik özelliklerini önemseyen, pazarlama davranış ve özelliklerine saygı gösteren, yeni pazarlama anlayışı ile profesyonel satış davranışını bütünleştirebilen ve mükemmel hizmet anlayışını amaç edinmiş kişi ve kurumlar varlıklarını sürdürebilmektedir. Pazarlama teknikleri eğitimi katılımcılarda bu becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Pazarlama Teknikleri Eğitimi İle Kazanımlar

• Pazarlama Eğitimleri ile Pazarlama ve Satış Anlayışında Bütünsel Modelleri öğrenmesi,

• Pazarlama Eğitimi İle Müşteri Odaklılık ve Etkin Müşteri İletişimi,

• Pazarlama Eğitimi İle Müşteri Memnuniyeti Yaratan Temel Özellikler,

• Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Süreçlerde Müşterinin Önemi,

• Pazarlama Eğitimi İle Müşteri Memnuniyeti Yaratmak İçin Müşteri Türlerinin Analizi,

• Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi,

• Pazarlama Eğitimleri İle Kızgın Müşterilerle Başa Çıkma,

• Müşteri İletişiminde Temel Hatalar,

• Pazarlama Eğitimleri İle Şikâyetleri Çözme Teknikleri,

• Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Becerileri,

• Pazarlama Eğitimi İle Sözlü İletişimin Kuralları,

• Pazarlama Eğitimi İle Sözsüz İletişim Kuralları,

• Profesyonel Pazar Yaklaşımı ve Psikolojik Beklentiler,

• Satış Envanteri ile Satış Davranışlarımızdaki Eksikliklerin Belirlenmesi(Uygulama),

• Profesyonel Satıcının Temel Özellikleri,

• Pazarlama Tarzımızı Belirleme ve Etkili Pazarlama Stilleri (Uygulama),

• Pazarlama Performansının Arttırılması,

konularında beceri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Pazarlama Teknikleri İle Dikkat Çekmek

Müşteri kazanmanın ilk adımı, pazarınızın dikkatini çekmektir. Gelecekteki müşterileriniz varlığınızdan habersiz iseler, onlara asla satış yapamazsınız.
Pazarınız tarafından fark edilmenin en iyi yolu, çarpıcı bir pazarlama mesajı kullanmaktır: ihtiyaçlarına doğrudan, açık ve özlü bir biçimde yanıt verdiği için, müşteri adaylarınca çabucak benimsenen sözcükler. Mevcut metninizde basit ayarlamalar yaparak, ilanlarınız, broşürleriniz, web siteniz, yaptığınız iş hakkında konuşma şekliniz ve kullandığınız diğer pazarlama malzemeleri ile işinize ilgiyi aniden artırabilirsiniz.
Pazarlama Teknikleri İle Müşteri Adayı Listenizi Oluşturmak

Gittikçe uzayan bir müşteri adayı listesi, her tür işletmede başarının sırrıdır çünkü zaman içinde daha fazla sayıda insanı ürün ve hizmetleriniz hakkında eğitmenizi sağlar. Web siteniz, müşteri adayı listenizi oluşturmak için harika bir araçtır. Pazarlama faaliyetinizle ilk kez karşılaşan insanların çoğu, satın almayı düşünmüyordur. Aksine, bilinçli karar alabilmek için, bir nevi araştırma yapıyor ve bilgi topluyorlardır. Bu durum, kalite bilgisini temas bilgisiyle değiş tokuş edebilmeniz için bir fırsattır.
Pazarlama Teknikleri İle Her Hafta Nasıl Daha Çok Müşteri Adayı Kazanabilirsiniz?

Müşteri Adaylarını Eğitmek

Pazarlamanın satışları artırması için kullanılabilecek bir başka etkili yol, müşteri adaylarını eğitmektir. Pazarlama faaliyetlerinizle gelecekteki müşterilerinizi eğitmeyi başarabilirseniz, bu kişiler sağladığınız değeri net olarak kavrayacaklardır.
Pazarlama Teknikleri İle Referanslar Oluşturmak

En iyi iş kaynağı, mutlu müşteridir. Bir müşteri, bir arkadaşına ya da meslektaşına sizin harika olduğunuzu söylediğinde, yeni birine satış yapmanın önündeki engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırır. Doğamız gereği, genellikle arkadaş ve meslektaşlarımıza güveniriz. Dolayısıyla, biri bir şey tavsiye ettiğinde, tavsiye edilen şeye inanma eğilimi gösteririz. Referansın bir başka avantajı, gönderme yapılan şeyin değerinin, hali hazırda birbirini tanıyan insanlar arasında esrarengiz bir biçimde iletilmesidir. Büyük pazarlama planları, nasıl referans oluşturulacağı konusunda net hedeflere sahiptir.
STRATEJİK PAZARLAMA NEDİR?

Günümüzde şirketler için en önemli iş müşteri yaratmaktadır. Bizlerin işverenleri müşterilerimizdir. Büyük ve yüksek karlı marjlara sahip olan şirketlere geçmişten günümüze gelişlerine baktığımızda bu büyümenin sadık müşteri yaratılarak oluşturulduğunu görmekteyiz. Müşteriler şirketlerin var olma nedenleridir. Müşterinin yaratılması önemli olduğu kadar bunu sürekli kılıp müşteriyi elimizde tutmak bir o kadar önemlidir. Bunun için dev firmaların sürekli olarak yeni pazarlama stratejileri uygulamaları gerekmektedir.
STRATEJİK PAZARLAMA NEDİR?

• Stratejik pazarlama fiyat harici esaslarda rekabet edebilmenin yoludur.

• Stratejik pazarlama değişen gereksinimleri karlı fırsatlara dönüştürmektir.

• Stratejik pazarlama karlılığı arttırmak ve sürdürülebilir karlılık için yapılan pazarlama şeklidir.
Bir organizasyonda kar yoksa, patron sahipleri sorar benim param nerde diye. Pazarlamanın görevi bu karlılığı sağlamaktır. Sağladığımız karlılık uzun süreli olmazsa pazarlama stratejisini doğru yapmadığımız anlamına gelir. Bunu yaparsak da şirkette pek fazla barınamayız.
Karlılığı sağlamakta dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bunların bir kaçını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
• Stratejik pazarlama ile tüketicinin istediği, tercih edilen ürünler yaratmak,

• Stratejik pazarlama ile yaratılan ürünlerin tüketicinin ulaşabileceği yerde sürekli bulunmasını sağlamak,

• Stratejik pazarlama ile müşterinin tercih ettiği üretici olmak,

• Stratejik pazarlama ile iş ortaklarımız ile iyi iş ilişkileri kurmak,

• Stratejik pazarlama ile işverenlerin çalışmaktan mutluluk duyduğu elemanlar olmak.

• Stratejik pazarlama ile karlılığı sağlayabiliyorsanız zaten işvereniniz sizle çalışmaktan mutluluk duyacaktır.
Stratejik pazarlama amacı karlılıktır, karlılık sağlandığı takdirde bunun ardından büyüme gelecektir. Gıda sektöründe yeni ürün yaratmak ve bunu tüketicinin tercih edeceği bir ürün yapabilmek, rakiplerden bir adım öne geçmek çok önemlidir. Aynı müşteri ve aynı ürünlerde maalesef varlığımızı sürdürmek imkansızdır. Bu sebeple pazarlama stratejileri günümüz iş dünyasının en hassas olduğu konuların başında gelmektedir.