STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Stres Yönetimi Eğitimi Amacı:

Stres yönetimi eğitimi, mutlu ve başarılı olmak isteyen her bireyin sahip olması gereken, stresle başa çıkma yetkinliği edindirmeyi amaçlar.
 
stres yönetimi eğitimi
 

Stres Yönetimi Eğitimi İçeriği:

 
• Stres nedir?
• Stres Belirtileri ve Stres Kaynakları nelerdir?
• Stresin Beden, Zihin ve Duygularımız Üzerindeki Etkileri
• Stresin İş Hayatına ve İletişim Üzerine Etkisi
• Stresin Performansa Etkileri
• Stres Kaynaklarının Yönetimi
√  İç Etkenler
√  Zorunlu Dış Etkenler
√  Yanlış Seçimlerden Kaynaklı Dış Etkenler
• Yapıcı ve Yıkıcı Stres (İyi ve Kötü Stres)
• Stres Yönetimi
√  Stres Faktörlerinin Yönetimi
√  Mevcut Stresin Etkilerinin Azaltılması
 
stres yönetimi eğitimi
 
√  Nefes kontrolü
√  Örnek gevşeme teknikleri
√  Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
• Kişisel Stres Yönetimi
• Örgütsel Stres Yönetimi
√  Zaman-Stres İlişkisi
√  İletişim-Stres İlişkisi
√  Stres ve Öfke İlişkisi
 

Stres yönetimi eğitimi uygulamaları:

 

• Yapıcı Stres Yönetimi Uygulamaları
• Yıkıcı Stresten Kurtulma Uygulamaları

 
stres yönetimi eğitim
 

STRES YÖNETİMİ

 
Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, durumuya da duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denir. Bireysel olarak kullanılan bazı stratejiler, stresle başa çıkmadançok gerekli ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu stratejilerin ortak yönü, hemen hemen tümünün kişisel alışkanlıklar ile fiziksel, psikolojik ve davranışsal yapıların kontrol altına alınmasını öngörmeleridir.
 

STRESİN SEBEPLERİ

Stresin sebeplerini temel olarak içsel ve dışsal olarak ikiye ayırabiliriz:
 
İçsel sebepler, kişinin kendi düşünce şeklinden, yaşam biçiminden kaynaklanan sebeplerdir. Dışsal sebepler ise kişinin dışarıdan maruz kaldığı olaylar ve durumlarla alakalıdır.
 

STRES BELİRTİLERİ

 
Stresin kendine özgü bazı belirtileri vardır. Bu belirtiler; gerginlik hali, sürekli endişe duyma, aşırı derecede alkol ve sigara kullanımı, uykusuzluk, işbirliğine girmede yaşanan zorluklar, yetersizlik duygusu, duygusal dengesizlik, sindirim sorunları, yüksek tansiyon gibi belirtiler olabilir.
 
Stresle ilgili belirtiler, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olmak üzere dört grupta toplanabilir:

    1. Fiziksel Belirtiler: Baş ağrısı, düzensiz uyku, sırt ağrıları, çene kasılması veya diş gıcırdatma, kabızlık, ishal ve kolit, döküntü, kas ağrıları, hazımsızlık ve ülser, yüksek tansiyon veya kalp krizi, aşırı terleme, iştahta değişiklik, yorgunluk veya enerji kaybı, kazalarda artış.

 

    1. Duygusal Belirtiler: Kaygı veya endişe, depresyon veya çabuk ağlama, Ruhsal durumun hızlı ve sürekli değişmesi, asabilik, gerginlik, özgüven azalması veya güvensizlik hissi, aşırı hassasiyet veya kolay kırılabilirlik, öfke patlamaları, saldırganlık veya düşmanlık duygusal olarak tükendiğini hissetme.

 

    1. Zihinsel Belirtiler: Konsantrasyon, karar vermede güçlük, unutkanlık, zihin karışıklığı, hafızada zayıflık, aşırı derecede hayal kurma, tek bir fikir veya düşünceyle meşgul olma, mizah anlayışı kaybı, düşük verimlilik, İş kalitesinde düşüş, hatalarda artış, muhakemede zayıflama.

 

  1. Sosyal Belirtiler: İnsanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlamak, randevulara gitmemek veya çok kısa zaman kala iptal etmek, İnsanlarda hata bulmaya çalışmak ve sözle rencide etmek, haddinden fazla savunmacı tutum, birçok kişiye birden küs olmak, konuşmamak.