Yazılı İletişim Eğitimi (Yazışma Teknikleri Eğitimi) ve Raporlama Teknikleri Eğitimi
birlikte veya ayrı ayrı planlanabilmektedir.
 

 

yazılı iletişim eğitimi