İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANSI ÖLÇÜM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Neden Olmasın Demeyi Öğrenmek

Personel Seçme ve Yerleştirme Performansı Ölçüm Teknikleri

Kurumsal Raporlama ve İç İletişim Performansı Ölçüm Teknikleri

Performans Yönetim Sistemi Performansı Ölçüm Teknikleri

Ücretlendirme ve Grade Sistemi Performansı Ölçüm Teknikleri

Eğitim ve Gelişim Performansı Ölçüm Teknikleri

Çalışan Bağlılığı Performansı Ölçüm Teknikleri

Kilit Çalışanlar Yönetimi Performansı Ölçüm Teknikleri

HR Scorecard (İnsan Kaynakları Toplam Performans Karnesi)

• HR Scorecard Oluşum Kriterleri
• Mevcut Durum Analizi
• Hedeflenen Durum ve Yol Planı
• Ana Parametrelerin Ağırlıklandırılması
• İK Performans Metriklerinin Kuruma Uyarlanması

Türkiye’den ve dünyadan örnekler

Uygulamalar