KAYGI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 
Kaygı Yönetimi eğitimi; Kişinin duygusal ya da düşünsel baskı altında olduğu zamanlarda ortaya çıkan bir tepkidir. Bu tepkiyi ve uyarılmışlık durumunu doğru yönetmek gereklidir.
 

Kaygı Yönetimi Eğitiminin Amacı;

 
Katılımcıların kaygı yaratan kişilik faktörleri ile ilgili farkındalık kazanmaları, işyerlerinde ve özel hayatlarında yaşadıkları kaygı ile mücadele etme yeteneklerini geliştirebilmek amaçlanmıştır.
 

Kaygı Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir?

 

Kaygı Yönetimi Eğitimi

Kaygı Yönetimi Eğitimi

√  Kaygı altında olan İnsanlar

√  Şirket Personelleri

√  Satış ve Pazarlama Elemanları

√  Şirket Yöneticileri
 
 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 
√  Kaygı Yönetimi Nedir?

√  Stres Kaygı İlişkisi

√  Kaygı Kaynakları

√  Kaygıya Olumlu ve Olumsuz Tepki

√  Kaygı Farkındalığı ve Kaygı Yönetimi

√  Kaygı Belirtileri Nelerdir?

√  Sık ve Uzun Yaşanan Kaygının Beden, Zihin ve Duygularımız Üzerindeki Etkileri

√  Kaygının İş Hayatına ve İletişim Üzerine Etkisi

√  Kaygının Performansa Etkileri

√  Kaygının Kaynağı

•   Özgür İrade Kaygısı / Sorumluluk Kaygısı

•   Varoluş / Yetersizlik-Değersizlik Kaygısı

•   Ölüm Kaygısı

•   Yaratıcılık Kaygısı

•   İlişki Kaygısı

•   Yalnızlık Kaygısı
 
√  Kaygı Kaynaklarının Yönetimi

√  Kaygı Süreçleri ve Çözüm Önerileri

•   İyi Kaygı

•   Durdurucu Kaygı
 
√  Kaygı ile Başa Çıkma Metotları

√  Bedensel Tepkileri Denetlemek İçin Solunum Kontrolü Teknikleri

√  Örnek Gevşeme Tekniklerini Öğrenme

√  Uygulamalar