STRATEJİK SATIŞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Müşteri Odaklı Satış

• Satışta Fark Yaratmak ve İnovasyon
• Satış Sürecinde Duygusal Dinamikler
• Stratejik Satış Yetkinliklerinin Ekip Dinamiklerine Dahil Edilmesi

o İleri Satış Yöneticisinin Özellikleri
o İleri Satışta Beden Dilinin Etkin Kullanımı
o Satış Sürecinin Etkin Yönetimi
o İhtiyaç Analizi ve Yönlendirmede Yeni Trendler
o Satış Tehditlerinin CEM (Customer Experience Management) Yaklaşımı ile Çözümü
o Çatışma Yönetiminde Profesyonelliğin Korunması
o Sonuç Odaklılık ve Satış Sonuçlandırma
o Satış Sürecini Olumsuz Etkileyen İlişkisel Hatalar

Müşteri Trafiği Yönetimi

• Eşzamanlı Müşterilerin Önemi
• Sayısal Hedeflere ve Müşteri Deneyimine
• Eşzamanlı Odaklanmak
• Bireysel Müşteri Segmentasyonu
• Bireysel CRM Uygulamaları

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

• Senaryolarla Uygulamalar
• Satış Tehditleri Grup Çalışması
• Rol Play Çalışmaları