STRATEJİK SATIŞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Stratejik Satış Yönetimi Eğitimi, satış ekiplerinin stratejik düşünme, planlama ve yönetim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, satış profesyonellerinin, satış yöneticilerinin ve şirketlerin, satış süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı hedefler. Eğitimde ele alınan konular genellikle satış stratejilerinin geliştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, performans ölçümü ve iyileştirme, rekabet analizi ve pazarlama entegrasyonu gibi alanları kapsar.

 

Stratejik Satış Yönetimi Eğitim İçeriği

Stratejik Satış Yönetimi Eğitimi

Stratejik Satış Yönetimi Eğitimi

 

Müşteri Odaklı Satış

• Satışta Fark Yaratmak ve İnovasyon

• Satış Sürecinde Duygusal Dinamikler
• Stratejik Satış Yetkinliklerinin Ekip Dinamiklerine Dahil Edilmesi

o İleri Satış Yöneticisinin Özellikleri
o İleri Satışta Beden Dilinin Etkin Kullanımı
o Satış Sürecinin Etkin Yönetimi
o İhtiyaç Analizi ve Yönlendirmede Yeni Trendler
o Satış Tehditlerinin CEM Yaklaşımı ile Çözümü
o Çatışma Yönetiminde Profesyonelliğin Korunması
o Sonuç Odaklılık ve Satış Sonuçlandırma
o Satış Sürecini Olumsuz Etkileyen İlişkisel Hatalar

 

Müşteri Trafiği Yönetimi

• Eşzamanlı Müşterilerin Önemi
• Sayısal Hedeflere ve Müşteri Deneyimine
• Eşzamanlı Odaklanmak
• Bireysel Müşteri Segmentasyonu
• Bireysel CRM Uygulamaları

 

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

• Senaryolarla Uygulamalar
• Satış Tehditleri Grup Çalışması
• Rol Play Çalışmaları

 

Stratejik Satış Yönetimi Eğitimi_ Planlama, Yönetme ve Optimize Etme 

 

Bir şirketin satış faaliyetlerini uzun vadeli hedeflerine uyumlu bir şekilde planlaması, yönetmesi ve optimize etmesi sürecidir. Bu süreçte kullanılabilecek stratejiler şunlardır:

 

1. Hedef Pazar ve Müşteri Segmentasyonu

 

 

2. Değer Teklifi ve Farklılaştırma

 

 

3. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

 

 

4. Satış Kanalı Stratejileri

 

 

5. Satış Sürecinin Optimizasyonu

 

 

6. İleri Teknoloji ve Araçlar

 

 

7. Satış Tahminleme ve Hedef Belirleme

 

 

8. İlişki Yönetimi ve Müşteri Deneyimi

 

 

9. Pazar ve Rekabet Analizi

 

 

10. Stratejik Ortaklıklar ve İşbirlikleri

 

 

11. Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme

 

 

Bu eğitimin temel amacı, satış profesyonellerinin ve yöneticilerinin stratejik bir bakış açısıyla satış süreçlerini yönetmelerini sağlamaktır. Eğitimi tamamlayan katılımcılar:

 

• Stratejik planlama ve uygulama becerilerini geliştirirler.

• Müşteri ilişkilerini daha etkin yönetirler.

• Satış performanslarını artırarak şirketlerine değer katarlar.

• Rekabet avantajı elde etmek için gerekli stratejik adımları atabilirler.

 

Stratejik Satış Yönetimi Eğitimi, satış ekiplerinin daha proaktif, stratejik ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla önemli bir yatırım olarak kabul edilir.