MİNDULNESS EĞİTİMİ- BİLİNÇLİ FARLINDALIK EĞİTİMİ

 
Mindfulness – Bilinçli Farkındalık eğitimi ve uygulamalarının, stresi azalttığı, iş doyumunu arttırdığı, duygu düzenleme ve odaklanmaya katkı sağladığı bilinmektedir.
 

Mindfulness ( Bilinçli Farkındalık) Eğitiminin Amacı:

 
Bu eğitiminin amacı, farkındalık becerilerinin, kurumsal ve kavramsal tanıtımını yapmak, çeşitli uygulama teknikleri ile bu becerilerin kişisel yaşama katılmasını sağlamaktır.
 

Eğitime Kimler Katılabilir?

     

  1. √  Çevresinde veya danışanlarında değişim yaratmak isteyenler.
  2. √  Kendi yaşamında bilinçli farkındalığını yükselterek, yaşam kalitesini yükseltmek isteyenler,
  3. √  Kurumsal yaşamda öğrendiklerini aktarmak isteyenler.
    √  Kendi mesleğine katkıda bulunmak isteyenler.
    √  Mındfulness Uygulayıcısı olarak, başkalarının hayatına da dokunmak isteyenler.
  4.  

MİNDFULNESS – BİLİNÇLİ FARKINDALIK EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

MINDFULNESS

√  Mindfulness Nedir?

√  Bilinçli Farkındalık Becerileri

√  Öz Farkındalık

√  Bedensel Farkındalık

√  Zihinsel Farkındalık

•   Düşüncelerle Temas ve Düşüncelerin Farkındalığı

•   Zihinsel Beceri Arttırma

•   Dağınık Zihinden Odaklanmış Zihne Geçiş

√  Duygusal Farkındalık

•   Duygusal Reaktiviteyi Fark Etmek ve Yönetmek

√  Nefes Teknikleri ve Nefes Farkındalığı

•   Nefes Teknikleri ile Duygu Kontrolü

√  Günlük Rutine Farkındalık Adaptasyonu

•   Olumlama Teknikleri

•   Geçmiş ve Gelecek Algısını Yönetme

•   Anda Kalma Deneyimini Yaşama

•   Yargısız Gözlem

•   Dikkat, Odaklanma ve Konsantrasyon

•   Strese Yönelik Mindfulness Uygulamaları

√  Uygulamalar
 
Diğer Kişisel Gelişim Eğitimlerimizi İnceleyebilirsiniz.