FARKINDALIK ATÖLYESİ
Kendinle Karşılaşma Anı

• Bugüne Kadar Sorulmamış Sorular
• İç Keşif
• Black Box – Kara Kutu

Başarıyı Sınırlandıran Davranışlar

• Kişisel Başarı Tanımı
• Kişisel Yetkinlikler ve Fark Alanları
• Başarıyı Sınırlandıran Davranışlar
• İçselleştirdiğimiz Dış Etkenler

Hayal Etme ve Gerçekleştirme Sanatı

• Hayallerin Hedeflere Dönüşümü
• Başkalarının Hayallerini Benimseme Yanılgısı
• Yaşamda ve Kurumlarda İz Bırakmak

Hayatın Her Alanında Yönetim ve Motivasyon

• Öz Motivasyon Becerileri
• Öz Yönetim ve Liderlik
• “Her gün yeniden doğarım” Yaklaşımı

Negatif Düşünceden Pozitif Düşünceye

• Düşünce Şekillenme Biçimleri
• Yaşam Düzleminde Düşünce Kriterleri
• Düşünce Değişikliğinin Başarıya Yön Vermesi