Online Kurumsal Eğitimler ve Online Genel Katılıma Açık Eğitimler

 
Online kurumsal eğitimler ve online genel katılıma açık eğitimler talebe göre planlanmaktadır.

 online eğitim

Tüm eğitimlerimiz  hem bireylere hem de kurumlara yönelik olarak online düzenlenmektedir.

 

Online eğitimler özelinde eğitim uygulamaları; online eğitim konusuna, içeriğine, katılımcı kitlenin özelliklerine ve eğitim amacına göre belirlenir.

Online kurumsal eğitimler genellikle Zoom ve Microsoft Teams ile gerçekleştirilmekle birlikte, kuruma özel bir program kullanımı talep edilmesi halinde, istenen program üzerinden de gerçekleştirilebilir.

online eğitimler

 

Online Eğitim Süreleri

 

Online eğitimler ile amaçlanan bilgi ve deneyim aktarımı, katılımcı profiline ve sayısına göre uygun olan sürelerde gerçekleştirilir.

 

Online Kurumsal Eğitimler Katılımcı Sayısı

 

Sınıf eğitimlerinde olduğu gibi online eğitimler için de bir grupta maksimum katılımcı sayısı belirlenmektedir. Eğitimin verimliliği, konsantrasyon ve uygulama yoğunluğunun sağlanabilmesi için, katılımcı sayısı eğitim konusuna göre belirlenir.

 

Genel Katılıma Açık Eğitimler Katılımcı Sayısı

 

Genel katılıma açık eğitimler, aynı eğitim konusunda benzer ihtiyaçlara sahip katılımcılar için grup oluşturarak planlanır. Eğitim grubu içinde farklı katılımcılar için ihtiyaç duyulan farklı bilgi ve uygulama alanları, grup çalışmaları ile kazandırılır.