STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE MALİYET MUHASEBESİ

 

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi eğitiminin amacı, işletmelerin maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmelerini ve stratejik kararlar almalarını sağlamaktır. Bu eğitim, işletmelerin maliyetlerini anlamalarını, maliyet azaltma ve kontrol stratejileri geliştirmelerini destekler. Ayrıca, stratejik karar verme süreçlerinde maliyet analizinin nasıl yapıldığını öğretir ve işletmelerin uzun vadeli performanslarını artırmak için maliyetleri nasıl optimize edebileceklerini gösterir.

 

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi

Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi

Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları

İşletmelerde Kar Planlaması

Fiyatlandırma Kararları

Faaliyet Kontrolü ve Kısa Vadeli Planlama

Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması ve Finansal Kontrol Sistemi

Raporlama ve Yönetim Muhasebesinde Kullanılan Raporlama Örnekleri

Dönemsel Raporlara Dayalı Yönetim Denetimi

Maliyet ve Gelir Raporlarına Dayalı Denetimler ve İşletme Kararları

Faaliyet Denetiminde Kullanılan Grafik Teknikleri

Maliyet Muhasebesinin Genel Esasları

 

• Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları
• Gider, Maliyet, Harcama, Zarar Amaçları
• Çeşitlerine ve Fonksiyonlarına Göre Gider Sınıflandırması
• Maliyet Muhasebesi Organizasyonu
• Bağımsız Muhasebe Sistemi
• Bileşik Muhasebe Sistemi
• Hesap Ayrılığı ve Eş Zamanlı Kayıt

 

Maliyet Yöntemleri ve Maliyet Sistemleri

 

• Maliyetlerin Kapsamlarına Göre Maliyet Sistemleri (Tam/Değişken/Normal/Asal Maliyet Yönetimi)
• Maliyet Saptanma Zamanına Göre Maliyet Sistemleri (Fiili/Tahmini/Standart Maliyet Yöntemi)
• Üretim Biçimine Göre Maliyet Sistemleri
(Sipariş Maliyet/Evre Maliyet)

 

Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi

 

• Maliyet Hesapları
• Farklı Sektörlerde Gider ve Maliyet Hesaplarının Akışı
• Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu

 

Hammadde, FİFO, Hareketli Ortalama, Tartılı Ortalama Yöntemleri

Genel Üretim Giderleri

Dönem Giderleri

Maliyet Sistemleri ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması