Yöneticilik eğitimi temel yönetim becerileri konularında yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Yöneticilik eğitimi katılımcılarının, teorik bilgiler yanında vaka analizleri ve uygulamalı örneklerle, yönetim becerileri konusunda gelişim sağlaması amaçlanmaktadır.

Süre: 2 gün

 

Yöneticilik Eğitimi – Temel Yönetim Becerileri Eğitimi İçeriği

 

Yönetsel Yetkinlikler

yönetim becerileri eğitimi

Yönetim becerileri eğitimi

• Ekip Yönetimi
• Performans Yönetimi
• Süreçlerle Yönetim
• Hedeflerle Yönetim
• Etkin İletişim
• Çatışma Yönetimi
• Çözüm ve Sonuç Odaklılık
• Zaman Yönetimi
• Toplantı Yönetimi
• Raporlama ve Takip
• Stratejik Yönetim

 

Lider Yöneticinin Özellikleri

•Liderlik ve Yöneticilik Kavramları

yöneticilik eğitimi

Yöneticilik eğitimi

 

Yönetim Araçları

•SWOT Analizi

•GAP Analizi

•SCORECARD

 

Uygulamalar

Yönetsel Yetkinlikler Gelişim Planı

Kişilik Analizi

Üst Yönetim Bakısı Altında Etkin Yönetim

Motivasyonsuz Takımların Yönetimi

 

 

YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMİ VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ BAŞARISI İÇİN TAVSİYELER

 

Eğitim katılımcıları kişilik analizi ile kendi kişilikleri yanında, ekiplerinin ve çalışma arkadaşlarının kişilik yapılarına uygun motivasyon, performans, gelişim modellerini görür. Yönetimde adalet kavramı gereği, herkese eşit ve aynı yönetim modeliyle yönetimde etkili sonuçlar alınamayacağını; stratejik yönetim kavramı gereği her duruma aynı yönetim modeliyle aynı yaklaşılmaması gerektiğini kavrar. Kriz yönetimi, acil işler yönetimi, fırsat yönetimi durumlarında neler yapılması gerektiğini uygulamalarla içselleştirir.

 

Eğitim başarısı için eğitime katılımcılarının homojenliğinin sağlanması önemlidir. Aynı grup içinde yeni yöneticilerin, yönetici adaylarının, uzun zamandır yöneticilik yapanların ve üst düzey yöneticilerin bulunması, sağlanacak bilgilerin ve uygulamaların katılımcılara uygun seçilmesini zorlaştırır. Bu sebeple, kurum içi eğitimlerde tüm yöneticilerin aynı grupta eğitim almasının istenmesi halinde, mutlaka eğitim öncesinde eğitmenle görüşülerek yapılacak bir ön hazırlıkla, grup çalışmalarının bu duruma uygun planlanması sağlanmalıdır.

 

Genel katılıma açık düzenlenen yöneticilik eğitimi organizasyonlarında katılımcıların benzer ihtiyaçlarına uygun ortak bilgi ve uygulamalar; farklı ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş grup çalışmaları sağlanmaktadır.

 

Grup çalışmaları önceden yapılandırılmış vakalar ve uygulamalar yanında, katılımcı ihtiyaçlarına göre eğitim içinde planlanan kuruma ve yöneticiye özel uygulamalarla da desteklenmektedir. Eğitim sonunda, eğitim sunumunun katılımcılara açık bölümü ve eğitim boyunca sağlanan bazı dokümanlar, eğitimden sonra katılımcılara fayda sağlaması için, katılımcılarla paylaşılmaktadır.