Satınalma eğitimi özellikle en iyi ürünün ya da hizmetin, en kısa zamanda, en uygun fiyata, sürekli şekilde tedarik edilebilmesi için gerekli becerileri kazandırır.

 

Satınalma Yönetimi ve Satınalma Teknikleri Eğitimi İçeriği:

 

Satın Alma Yönetimi / İşletme İçindeki Rolü ve Amaçları

 

• Satın Almanın Stratejisi ve Politikaları

• Satın Almada Yeni Yaklaşımlar

• Temel Satın Alma Süreci

• Satın Alma Sürecinde Evrak, İşlem ve İş Akışı

• Satın Almanın Lojistik ile İlişkileri

• Stok Maliyetine Giriş

• Stok Maliyetleri Sorumluluğunun Tanımlanması

• Satın Almada Bilgisayardan Yararlanma

• İşletim Programlarının Satın Alma ile İlişkileri

 

Satın Almanın Organizasyon İçindeki Yeri

 

• Çeşitli Organizasyon Uygulamaları

• Satın Alma Bölümünün Organizasyonu

• Satın Almanın Kalite Sorumluluğu

• Tedarikçi Çeşitleri

Tek Satıcı- Tek Satıcı Konumunda Satın Alma Yaklaşımları

Çok satıcı- Çok Satıcı Konumunda Olası Yaklaşımlar

Satın Alma Yapan İşletmenin Anlayışına Göre Tedarikçilerin Konumları

Malzeme Bazında Tek ve Çok Tedarikçi ile Çalışan İşletmeler

 

Tedarikçi İlişkileri ve Değerlemesi

 

• Tedarikçilerle Hasım İlişkisi ve Hasım ilişkisinin Olası Sonuçları

• Tedarikçilerle İşbirliği İlişkisi ve Çıkar Birlikteliği ve Olası Sonuçları

• Tedarikçilerle Nötr İlişkiler ve Olası Sonuçları

• Tedarikçi Seçimi

• Tedarikçi Değerlendirmesinde Karne Uygulaması

• Tedarikçi Karnelerinde Veri Oluşturulması

• Tedarikçi Seçiminde Kullanılacak Standart Yöntemler

• Tedarikçi Karnesi ve Stok Yönetimi Konusunda Önceliklendirme

 

Satın Alma Yöneticisi İnisiyatif Kullanımı

 

• İnisiyatif Kullanımını Engelleyebilecek Olan Faktörler

• Malzeme Yönetimi ve Planlama İşbirliği

 

Satın Alma Planlaması ve Satın Almacının Stok Yönetimi Sorumluluğu

 

• Satın Alma Performansının Ölçümü

• Performans Ölçümünde Çeşitli Kriter Yaklaşımları

• Hangi Kriter Doğru Olabilir?

•  Satın Almada Maliyet Düşürme Yöntemleri

• Satın Alma Öncelikleri Açısından Stok Maliyeti Düşürme

• Stok Maliyeti Düşürme Çalışmalarında Satın Almanın Katkıları

• Satın Almada Toplam Kalite Yönetimi

• Satın Almada Takım Çalışması

 

SATINALMA EĞİTİMİ

 

Satınalma (tedarik etme) işlemi bir mal veya hizmetin bir şirket, kişi ya da kurum tarafından tedarik edilmesidir.  Satınalma eğitimi amacı, özetle bir ürünün tedarikçiden mümkün olan en uygun fiyatla ve en uygun şartlarla satın alınmasını sağlamaktır. İyi bir satınalma yapmanın en iyi yolu tedarikçi firmaların rekabet etmesini sağlamaktır böylece satın alma yapan departman ya da şirket satın alma maliyetini en aza indirmiş olur ve aynı kalitedeki bir ürünü en uygun şartlarla almış olur.

 

SATIN ALMA SÜRECİ

 

Firmaların fiyat teklifi hazırlamaları ve bu hazırladıkları fiyat teklifini alıcı firmaya sunmaları, satın alma yapan firmanın en uygun teklifi kabul etmesi işleminden oluşur. Bu satınalma yöntemi, sağlanan mal ve hizmetin kalitesi satın alma yapan şirketin beklentilerini karşılıyorsa, en etkili ve maliyeti düşürücü yöntemdir.
Satınalma süreci genellikle satınalmacının teklif alacağı pazarı araştırmasıyla başlar. Tedarikçi firmaların belirlenmesinden sonra, satıcı firmalardan kendileri hakkında bilgi, piyasa fiyatları ve alımı yapılacak ürün için fiyat teklifleri istenir. Firmalarla ilan yoluyla irtibata geçmek yerine direkt olarak irtibata geçmek daha iyi olacaktır.
Satınalma işlemi için interneti kullanmak çok faydalı olabilir. İnternet gibi büyük bir pazarda sayısız ve daha önce görülmemiş fırsat ve imkana satıcı ve alıcılar ulaşabilir. Böylece internet satın alma yapan firmalar için araştırma ve danışma konularında oldukça popüler bir araç haline gelmiştir.

 

SATINALMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Küresel rekabet ortamında satınalma faaliyetleri işletmeler için stratejik bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerin bulunması, onlarla olan ilişkilerin yönetilmesinden, pazarlık süreçlerine, tedarikçi ilişiklerinden satınalma pazar araştırmasına kadar bir dizi faaliyet sürekli bir dinamizm halindedir. Satınalma yönetimi eğitimi, satınalma süreç ve dinamiklerinin işletme rekabet avantajı içerisinde doğrudan rol oynadığını vurgulamaktadır. Satınalma yönetimi eğitimi, çeşitli sektörlerden gelen satınalma yöneticileri ile farklı görüş ve uygulamaları tanıma, tartışma ve bilgilenme amacına yöneliktir. Satınalma Yönetimi Eğitimi ile katılımcılar, bütün tedarik yönetimi, tedarik zinciri, tedarik zinciri yönetimi ve satınalma yönetimi süreçlerinde ulaşacakları uzmanlık seviyesi ile bir firmanın tüm satınalma işlemlerini rahatlıkla yürütebilecek seviyeye geleceklerdir. İşletmenin yapması planlanan satın alma ve tedarik zinciri işlemlerinin tümünün planlanması, bu konuda satın alma yapılacak konularda satın alınacak ürün ya da hizmetin özelliklerinin belirlenmesi, gerekirse ihale şartnamesinin hazırlanması, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi (hatta müzakere/pazarlık) aşamalarının tümünün yönetimi satın alma uzmanlarının iş tanımları arasındadır.

 

SATIN ALMA YÖNETİMİ PROGRAMI
Sipariş ve satınalma programı, firmaların satınalma operasyonlarını yönetmek için gerekli tüm araçları içerir. Modül sayesinde doğru malzeme ve yedek parçaların, doğru tedarikçilerden, doğru termin ve sipariş miktarları ile sipariş edilmesi sağlanır. Tedarikçilerin teslimat ve kalite performansları takip edilir. Tedarikçilerle yapılan anlaşmalar sisteme tanıtılıp sipariş taleplerinin bu anlaşılan fiyat ve koşullarda yapılması sağlanır.
Satınalma talepleri, fiyat teklifleri ve satınalma siparişleri, tedarikçi bilgileri, işlemler ve stok hareketleri kayıt altına alınarak satınalma süreçlerinin izlenebilirliği ve etkin yönetimi sağlanır. Farklı tedarikçilerin verdiği fiyat, indirim ve ödeme koşullarının takibi, kullanıcılara satınalma kararlarında destek olur. Süreçlerin standart hale gelmesi, onay mekanizmaları ve evrak akışının elektronik ortama taşınması ise zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
• Satınalma Yönetimi _ Satınalma işlemlerinin tüm aşamalarının izlenebilmesi sağlanır.
• Satınalma Yönetimi _ Malzeme kartlarında sınırsız sayıda değişen, alternatif ve geçiş numarası tanımlanabilir, aynı zamanda alternatif malzemeler için ayrı ayrı fiyat ve stok takibi yapılabilir.
• Satınalma Yönetimi _ Satınalma taleplerinin elektronik ortamda takibini sağlayacak onay mekanizmaları kurulabilir.
• Satınalma Yönetimi _ Tedarikçilere kolay ve hızlı teklif formları hazırlanması imkanı verir.
• Satınalma Yönetimi _ Malzeme tedariğinin bütçe bazlı yürütülebilmesi sağlanır.
• Satınalma Yönetimi _ Gelen tekliflerin kayıt altına alınarak, teklif mukayese formları hazırlanır.
• Satınalma Yönetimi _ Tedarikçileri yakından izleyerek teknik dokümanların satınalma departmanı ve diğer bölümler ile paylaşılmasını sağlar.