STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

*Marka Oluşum Süreci
•Marka Vaadi
•Marka Değeri
•Marka Bilinirliği
•Marka Algısı
•Marka Yönetiminde Stratejik Bileşenler
*Marka Konumlandırma
•Ürün Stratejisi
•Fiyat Stratejisi
•Reklam ve İletişim Stratejisi
•Çalışanlar ve Hedef Kitle Stratejisi
•Pazarlama Süreçleri Stratejisi
•Pazarlama İletişimi Stratejisi
*Marka Nosyonu
•Nosyon Yaratıcılığı
•Marka Nosyonunu Oluşturan Unsurlar
•Marka Bağımlılığı
*Marka Konumlandırmada Pazarlama Tekniklerinin Kullanımı
•Klasik Pazarlama Teknikleri
•Segment Bazlı Pazarlama
•Mobil Pazarlama
•Birebir Pazarlama
•Sosyal Medya
*Marka ve Kurumsal İletişim Stratejisi
*Hedef Odaklı İletişim
*Marka Stratejisi ve CRM Çalışmaları Entegrasyonu
*Hedef Odaklı İletişimde Müşteri İlişkileriMARKA İLETİŞİM SÜRECİ
Marka iletişim çabalarının özünde işletmenin markasını pazarda konumlandırma hedefi yatmaktadır. Tüketiciye yönelik ve iletişim odaklı çalışma ilkesine dayanan marka iletişiminin nihai hedefi, tüketiciler ile etkili bir iletişim kurarak onların zihinlerinde marka konumlandırmasını gerçekleştirmek ve bu yolla marka sadakatini oluşturmaktır.
Marka iletişim süreci aşamaları;1) Pazarın analiz edilmesi
2) Amacın belirlenmesi
3) Hedef kitlenin tespiti
4) Mesajın tasarlanması
5) İletişim bütçesinin oluşturulması
6) Uygulama
7) Sonuçların ve etkinliğin ölçümü ve değerlendirilmesiMARKA EĞİTİMİ
Marka ,bir satıcı ya da satıcılar grubunun ürünlerini tanımlamaya ve rakiplerinden ayırmaya yarayan; isim, sembol, terim, işaret, ses, desen veya tüm bunların bileşimidir. Marka, ürünü benzerlerinden ayıran somut veya soyut bileşenlerin tamamıdır. Marka, bir üründen elde edilen dokunulabilir veya dokunulamaz yararların tümüdür.Marka Eğitimi Yararları
• Marka; tüketicinin ürünü, özellikleri, yararları ve kalitesiyle algılamasını sağlar.
• Marka, işletmeleri ve ürünleri birbirlerinden ayırır.
• Marka, işletmenin ve ürünlerin farklılıklarını ortaya koyar.
• Marka, müşteri sadakati oluşturur ve rakiplerinden farklı bir avantaj kazandırır.Marka yönetimleri, uygulanacak alanların amaçlarına göre farklı türlere ayrılır.
• Ticaret Markaları: Malın hangi işletmede üretildiğini ya da hangi işletme tarafından piyasaya çıkarıldığını ortaya koyar.
• Hizmet Markaları: Hizmet markaları, bir işletmenin hizmetinin, diğer bir işletmenin hizmetinden ayırt edilmesine yarar.Neden Marka Eğitimi almalıyız?
• Pazarların globalleşmesi
• Piyasalardaki artan rekabet ortamı
• Müşteri beklentilerinin yükselmesi
• Rekabetin artık, fiyat odağından çıkması ve markaya yönelmiş olması
• Yüksek katma değerli ürünlerin tercih edilmesiMarka Yönetimi = FarklılaşmakFarklılaşmak Marka adına ne sağlar?
• Tüketicinin karar alma sürecini kısaltır.
• Tüketici memnuniyeti arttırır.
• Tüketici haklarını korur.
• Toplumsal konulara duyarlılığı arttırır.
• Satışlarda istikrar sağlar.
• Fiyatlama özgürlüğü sağlar.
• Nakit akışını arttırır.
• Aktif bir değerdir.
• Firmaların kalıcılığını sağlar.
• Büyüme potansiyelini arttırır.
• Pazarlık gücünü arttırır.MARKA İLETİŞİMİ
Marka iletişiminin doğru bir şekilde yapılması markalar adına çok hassas bir konu. Bu durumun tersi olduğunda marka bilindiği halde tercih edilmiyor olabilir. Marka iletişiminin doğru yapılmasının temelinde marka kimliği ve marka konumlandırması konuları var. Markalar tüketicilere kendilerini, kimliklerini ve kendilerini nereye konumlandırdıklarını anlatırken, hedef tüketicinin kafasında olumlu bir imaj oluşturabilmektedir. Bu imaj sonucunda tüketiciler bir bağ yakalarsa, markayı sahiplenerek sürekli tercih ederler.Marka sadakati yaratılarak da satışlar sürekli olarak yüksek düzeyde seyreder.
Tüketiciler her ne kadar kısa vadeli, kendilerini o anda tatmin edebilecek şeylere odaklanmış gözükseler de aslında uzun vadeli bakmayı severler. O nedenle uzun vadeli stratejiler geliştiren, markasına yatırım yapan firmaları ve marka iletişim odaklı olan firmaları tercih edeceklerdir.

Markaya yatırım yapan firmalar da marka iletişimine çok önem veren şirketlerdir. Marka iletişiminde de marka kimlik ve konumlandırması çalışmaları reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama gibi tüm iletişim çalışmalarında kullanılmakta. Bu çalışmaların sürekli olarak doğru stratejilerle yapılması da markayı rakiplerinden ayrı bir yerde konumlanmasını sağlamaktadır.

Marka İletişimi Faydaları
• Marka iletişimi tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir.
• Marka iletişimi tüketicide firmaya bağlılık yaratır.
• Marka iletişimi ikame mallar yüzünden satış kaybı tehlikesini önler.
• Marka iletişiminin kullanılması malı pazarlama kanallarına doğru çekerMARKA YÖNETİMİ
Marka yönetimi markayı tüketiciye sunmanın, değerini belirlemenin, marka bilinirliğini ve marka bağlılığını yaratabilmenin bir yönetim süreci olduğunu ve bu sürecin nasıl olması gerektiğini derinlemesine analiz etmektedir.Başarılı marka olmanın öncelikli koşulu olan kalite, hizmet, yaratıcılık gibi markayı rekabet ortamında farklılaştıracak konularla beraber marka yaratma çabalarının doğru ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için marka yönetimi kavramına gereken titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. Marka yönetimi markanın gerek firma, gerek müşteri gerekse de aracı kurumlar açısından sağladığı faydalar çerçevesinde bu markalama sürecinin doğru yürütülmesi için gerekli bilgileri bizlere sunmaktadır.Marka Yönetimi Özellikleri;
• Marka yönetimi ile markanın söylenişi kolay olmalıdır. Başkalarıyla karıştırılmamalı.
• Marka yönetimi ile herhangi biri ürünün ya da kuruluşun adı, başka alanlarda da kullanılmalıdır.
• Marka yönetimi ile insan isimleri olmamalıdır. Aynı isimden pek çok kişi olabileceği ve aynı yerlerde belki de aynı konudaki bir markalamada kullanılabileceği düşünülmelidir.
• Marka yönetimi ile coğrafi isimler olmamalıdır. Aynı yörenin ismini kullanan pek çok firma ve ürün adı vardır. Bu hem tüketici hem de firma için olumsuzluktur.
• Marka yönetimi ile markalar ürünün özelliğinden doğmamalıdır. Sarı silindir gibi bir ürünün biçim ve rengini kullanmak yanlıştır.STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ
Marka Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi
Yeni gelişen bu pazarlama çabasının henüz şirketlerin gerek yönetim, gerekse pazarlama uzmanlarınca çok iyi bilinmemesi, marka yaratmada verimsizliğe yol açabilir. Harcanan çabanın ve yatırımın boşa çıkmasına neden olabilir. Bu açıdan marka yaratma çalışmalarına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken önemli noktaların bilinmesinde fayda vardır. İşe alım yaparken marka değerini benimsemiş insanlar tercih edilmelidir. İşe yeni başlayan çalışanlara, marka, müşteri beklentileri ve bunları nasıl karşılayacakları ile ilgili detaylı oryantasyon planı oluşturulmalıdır. Çalışanların markayı anlaması ve özümsemeleri sağlanmalıdır. Aksi taktirde marka ile aynı yönde hareket edemezler.Neden Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
Markayı doğru ve hedef pazarda konumlandırabilmek için stratejik pazarlama ve marka yönetimi, marka çalışmalarının temel taşıdır. Markayı konumlandırabilmek için; pazarı bölümlendirme, hedef pazar belirleme ve konumlandırma çalışmaları yapılmalıdır.Stratejik pazarlama ve marka yönetimini gerçekleştirmek için öncelikle mevcut durumun analiz edilmesi gerekir. Şirketin iç ve dış çevresi değerlendirmeye alınmalıdır. Şirket kendi iç durumunu, pazar yapısını ve rakiplerinin konumları ile ilgili analizler yapmalıdır. Şimdiki durum ve gelecekteki durumun karşılaştırılması gerekir.