Stratejik karar verme eğitimi ile katılımcılara hızlı ve etkili karar verme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Etkili karar alma teknikleri veya etkili karar verme teknikleri adıyla da bilinen bu eğitimde, analitik düşünme ve karar verme teknikleri uygulamalarla detaylandırılır.

 

Stratejik karar verme teknikleri eğitimi içeriği:

stratejik karar verme teknikleri eğitimi

stratejik karar verme teknikleri eğitimi

 

• Karar verme zorlukları

• Analitik düşünme ve karar verme aşamalarında riskler

• Analiz gereksinimleri

(İnsanlar, Süreçler ve Kaynaklar Açısından)

• Zor ve karışık durumlarda analiz yetkinliği

• Analitik düşünme ve karar verme sürecine etkisi

• Analiz aşamaları ve karar verme süreci

• Karar alma teknikleri veya karar verme teknikleri

• Karar verme süreci açısından veri analizi

• Etkili karar alma ve alınan kararın iletişimi

• Sonuç odaklı karar alma

• Analiz örnekleri ve uygulamalar

• Swot Analizi
• 5N 1K Tekniği
• Neden-Neden Tekniği
• Pareto Diyagramı
• Matris Analizi

• Proje yönetimi ve analiz yetkinliği ilişkisi

• Zor durumlarda sonuç odaklılığı sağlayan ilişki yönetimi

• Uygulamalar

Etkili karar verme eğitimi uygulamaları

Grup çalışmaları

Vaka analizleri