STRATEJİK KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Stratejik karar verme teknikleri eğitimi ile katılımcılara hızlı ve etkili karar verme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Etkili karar alma teknikleri veya etkili karar verme teknikleri adıyla da bilinen bu eğitimde, analitik düşünme ve karar verme teknikleri uygulamalarla detaylandırılır.

 

Stratejik Karar Verme Teknikleri Eğitimi

 

Eğitim İçeriği;

stratejik karar verme teknikleri eğitimi

stratejik karar verme teknikleri eğitimi

 

√  Karar verme zorlukları

√  Analitik düşünme ve karar verme aşamalarında riskler

√  Analiz gereksinimleri

(İnsanlar, Süreçler ve Kaynaklar Açısından)

√  Zor ve karışık durumlarda analiz yetkinliği

√  Analitik düşünme ve karar verme sürecine etkisi

√  Analiz aşamaları ve karar verme süreci

√  Karar alma teknikleri veya karar verme teknikleri

√  Karar verme süreci açısından veri analizi

√  Etkili karar alma ve alınan kararın iletişimi

√  Sonuç odaklı karar alma

√  Analiz örnekleri ve uygulamalar

•  Swot Analizi

•  5N 1K Tekniği

•  Neden-Neden Tekniği

•  Pareto Diyagramı

•  Matris Analizi

 

√  Proje yönetimi ve analiz yetkinliği ilişkisi

√  Zor durumlarda sonuç odaklılığı sağlayan ilişki yönetimi

√  Uygulamalar

√  Grup çalışmaları

√  Vaka analizleri

 

 

STRATEJİK KARAR VERME TEKNİKLERİ NEDİR?

 

Stratejik karar verme, bir organizasyonun veya bireylerin belirli sürelere ulaşmak için uzun vadeli planlar yapıları ve bu planlar uygulama yolunda stratejik kararları gereksinimlerine göre bir şeylerden yararlanır. Stratejik kararlar, genellikle büyük etkileri olan ve uzun vadeli sonuçları olan kararlardır.

 

Stratejik karar verme eğitimi, stratejik düşünmeyi geliştirme ve stratejik kararları daha etkili bir şekilde elde etmek için yönlendirmeye rehberlik etmek amaçlı düzenlenen bir eğitim programıdır. Bu tür eğitimler, kurumsal düzeyde değerlendirme, iş liderleri veya stratejik konumlarda olan kişiler için tasarlanabilir.

 

Stratejik karar verme eğitimi genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

 

1. Stratejik düşünme becerileri: Katılımcılara stratejik düşünme becerilerini kullanma için çeşitli teknikler ve amaçlar öğretilir. Bunlar arasında sistem analizi, senaryo programları, risk analizi ve geleceği tahmin etme gibi konuları bulabilirsiniz.

 

2. Karar verme süreci: Stratejik karar verme dönemi dönemi ve bu süreçteki kritik faktörler üzerinde durulur. Katılımcılara, karar verme süreçlerini daha fazla yürüten, analitik ve bilgiye dayalı bir şekilde yönetme yöntemleri kazandırılır.

 

3. Stratejik analiz: Stratejik kararlar için gerekli olan analitik becerilerin sonucuna odaklanılır. Katılımcılara pazar analizi, rekabet analizi, finansal analiz ve trend analizi gibi stratejik analiz araçlarını kullanma becerisi kazandırılır.

 

4. Risk yönetimi: Stratejik kararlar genellikle belirli risklerle sınırlıdır. Bu eğitimde, açıklamalara risk yönetimi stratejilerini anlamaları ve kullanmaları öğretilir. Risk değerlendirme, risk azaltma ve risk yönetimi gibi konuları ele alabilir.

 

4. Stratejik planlama: Stratejik karar verme eğitimi, hedefa etkili stratejik planlama becerileri kazandırmayı hedefler. Stratejik hedeflerin belirlenmesi, planlama süreci ve uygulama süreçlerine dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerinde durulur.

 

Stratejik karar verme eğitimi genellikle seminerler, atölye çalışmaları, vaka analizleri ve tedavi egzersizleriyle desteklenir. Bu tür bir eğitim, stratejik düşünme becerilerini geliştirmelerine, karar verme aşamalarına ve daha etkili stratejik karar almalarına yardımcı olabilir.

 

 

Diğer Tüm Kişisel Gelişim Eğitimleri İçin Tıklayınız.