ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

 

Etkili sunum teknikleri eğitimi ile katılımcıların topluluk önünde konuşma, heyecan kontrolü, sunum hedefini gerçekleştirebilme, net ve etkili mesajlar verebilme yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanır. Etkili sunum teknikleri eğitimi, sunum hazırlama konusunda da önemli noktaların anlaşılmasını sağlar.

 

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi İçeriği

 

√  Sunum Tekniklerinde Temel İlkeler

 

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

• Yetişkinlerde Dikkat ve İlgi
• Yetişkinlerde Dinleme ve Öğrenme Beklentileri
• Gündüz Hayalciliğinin Olumsuz Etkileri
• Katılımcılarda Gündüz Hayalciliğini Engellemek
• Öğrenme ve Katılım İlişkisi
• Özetleme Teknikleri

 

√  Katılımcı Profilleri ve Hazırlık

√  İhtiyaç Analizi ve İhtiyaç Bazlı Sunum İçeriği

 

• Ekipmanlar ve Sunum Materyalleri Sunum Teknikleri
• Ön Hazırlık
• Sunumun Gerçekleştirilmesi

• Etkili Açılış
• Giriş, Gelişme, Sonuç
• Etkili Kapanış

 

√  Hedef Odaklı Sunum Yöntemleri

 

• Bilgilendirme Sunumları
• Üst Yönetim Onay Sunumları
• Eğitim Sunumları
• Motivasyon Sunumları Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama Katılımcılarla İletişim

• Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
• Aykırı Seslerin Bastırılması
• Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
• Kişisel Alanı Korumak
 

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Uygulamaları

 

Etkili Sunum Tekniklerinde Sunum Hazırlık Aşamaları;

 

√  Hazırlama-Planlama

 

• Sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanmak
• Sunum konusu ve ana başlıkların görsel-işitsel araçlar/ teknoloji ile desteklenmesi
• Fiziksel teknolojik donanım
• Katılımcı/ izleyicilerin tanımı
• PowerPoint slaytların yazılımı
• Sunucunun Kendini Hazırlaması

 

√  Sunuş-Dinleyici İle Etkileşim

 

• Sunum esnasında dinleyici ile sunuş yapan kişi arasındaki etkileşimler;
−Ruh hali
−Göz teması
−Sözel iletişim

• Kullanılan sunum, teknolojiler, içerik

 

√  Özetleme-Geri Bildirimler

 

• Sunum sonunda kısa ana başlıkları vurgulayan özet vermeniz sunumun akılda kalıcılığını sağlar.
• Görsel ve sözel bilgi üzerinde sorular etkileşimi geliştirir.
• Katılımcılara görüş ve değerlendirmelerini alabileceğiniz yazılı sorular yönlendirmeniz, geri besleme tekniği olarak yararlıdır.

 

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Sunumdan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

• Sunum için güncel bir konunun belirlenmesi gerekir. Toplumun yoğunlaştığı bir konunun seçilmesi sunumu daha etkili kılar

• Sunumu yapılacak konu hakkında geniş bilgi edinilmeli. Konuya hakim olunmalıdır. Yani sunumdan önce sunuyu sunacak kişinin konuyu etraflıca araştırması gerekir

• Sunum sırasında izlenecek yolun planının hazırlanması gerekir

• Sunum sırasında kullanılacak materyallerin hazırlanması gerekir

• Konunun sunumu sırasında dinleyici ve izleyicilerin etkilenebilmesi için hazırlanan gösterilerin anlatımla eş zamana yayılması sağlanmalı

• Sunum sırasında kullanılacak slâyt metinlerinin hazırlanması gerekir

• Sunum sırasında söylenecek sözlerin önceden yazılı birer metin olarak hazırlanması gerekir

• Sunum gerçekleşmeden önce prova yapılması gerekir

 

Sunum Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Sunumu yapan kişi;

• Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun bir şekilde kullanmalıdır

• Sunumda kullanılan müzik veya film konuya uygun olmalıdır

• Sunumda kullanılan materyallerle konuyu anlatanın sözleri arasında bağlantı olmalıdır

• Sunum sırasında başvurulan slayt tekniğinde kullanılan cümleler etkileyici kısa ve görünecek kadar büyük olmalıdır

• Sunumda kullanılacak anket sonuçları ve grafikler bilimsel olmalıdır

• Sunumu gerçekleştiren kişinin konuya hakim olduğunu hissettirmelidir

• Sunum sırasında dinleyicilerin konuya yoğunlaşması sağlanmalıdır

• Salonda sessiz bir ortamın sağlanması gerekir

 

Kötü Bir Sunum Nasıl Ortaya Çıkar

 

•  Sunumdan önceki yetersiz hazırlık

•  Sunum öncesinde hiç araştırma yapmamak ya da yetersiz araştırma yapmak

•  Dinleyicileri tanımamak

•  Ortamı araştırmamak ya da sunum için uyumlu hale getirmemek
•  Sunum öncesi hiç deneme yapmamak

•  Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak Sunum başlangıcında

•  Sunum başlangıcında kendini tanıtmamak

•  Giriş kısmı yapmadan doğrudan konuya girmek

•  Girişte konuyla alakasız, içeriği ortama ve dinleyicilere uymayan hikaye ve örneklerle giriş yapmak Sunum esnasında

•  Tek düze ve sıkıcı bir tonda konuşmak

•  Slaytlardan okumak

•  Dinleyicilere arkasını dönmek

•  Ezberden çok hızlı bir şekilde anlatım yapmak

•  Seyircilerle göz kontağı kurmamak

•  Vücut dilini uygunsuz kullanmak

•  Dinleyicilerin dikkatini dağıtacak rahatsızlık verecek hareketler yapmak

•  Aktarım esnasında ya da sonrasında dinleyicilerden soru ve geri bildirim almamak

•  Tamamen teorik bilgiler verirken pratik hayata ilişkin örnekler vermemek

•  Dinleyicilerin ilgisini takip etmemek, sadece anlatım yaparak bitirmek ve gitmek

•  Sunum için bir kapanış ve özet kısmı yapmamak

 

Diğer Tüm kişisel Gelişim Eğitimlerimizi İncelemek İçin Tıklayınız.